Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2008 ]

1034138/550/Α0012/2.7.2008 Φορολόγηση αγοραπωλησίας ακινήτων.

(Φορολόγηση αγοραπωλησίας ακινήτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1034138/550/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση αγοραπωλησίας ακινήτων.

1.    Σύμφωνα, με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ, το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των εξόδων που ορίζονται με το άρθρο αυτό.

2.    Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 34 του ΚΦΕ, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών εξευρίσκονται με τη χρήση συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στα ακαθάριστα έσοδά τους.

3.    Ύστερα από τα πιο πάνω για την Ο.Ε., που αναφέρεσθε, με αντικείμενο εργασιών την αγορά και πώληση παλαιών κατοικιών που επισκευάζονται πριν πωληθούν, ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών της γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ, καθόσον δεν πρόκειται για επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, εκτός εάν οι εργασίες που περιγράφονται στην αίτησή σας συνιστούν πλήρη ανακατασκευή οπότε ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ, ως θέμα πραγματικό πλέον μπορεί να κρίνει την επιχείρηση ως οικοδομική σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΦΕ.

4.    Τέλος, όσον αφορά στην περίπτωση του εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών της επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων, αυτά θα προσδιοριστούν με την εφαρμογή του συντελεστή του παρεμφερούς επαγγέλματος του ΚΑ 9220 που αφορά την επιχείρηση μεταπώλησης οικοπέδων και είναι 24%, εάν πρόκειται για απόρριψη των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ, ή με το μέσο όρο της 9ης κατηγορίας επαγγελμάτων των ισχυόντων πινάκων μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους που είναι 22%, εάν πρόκειται για περαίωση χωρίς έλεγχο των υποβαλλομένων φορολογικών δηλώσεών της με βάση τις διατάξεις του ν.3296/2004 (αυτοπεραίωση), δεδομένου ότι για την αγοραπωλησία κατοικιών δεν έχει καθοριστεί ειδικός συντελεστής καθαρού κέρδους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο