Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-02-2008 ]

1016296/15012/Γ0012/21.2.2008 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων.

(Αποσβέσεις παγίων στοιχείων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1016296/15012/Γ0012

ΘΕΜΑ: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων.

Προκειμένου η επιχείρησή σας να αποσβέσει τα πάγια στοιχεία που περιγράφετε, ορθά χρησιμοποίησε τους συντελεστές αποσβέσεων του π.δ/τος 299/2003 που αναφέρετε, με εξαίρεση αυτόν του μετασχηματιστή υψηλής τάσης, για την απόσβεση του οποίου πρέπει να εφαρμοσθεί ο συντελεστής που θα επιλεγεί μεταξύ του κατώτερου 11% και του ανώτερου 15% που προβλέπεται για τα λοιπά μηχανήματα και εγκαταστάσεις των λοιπών επιχειρήσεων από τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 15 του άρθρου 4 του π.δ/τος που προαναφέρθηκε, δεδομένου ότι ο συντελεστής της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ίδιου π.δ/τος εφαρμόζεται μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο εργασιών την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος (όπως η ΔΕΗ) και όχι για τα μεμονωμένα μηχανήματα επιχειρήσεων με διάφορα αντικείμενα εργασιών.

Επίσης η σπαρτική και αλωνιστική μηχανή που διαθέτετε, με βάση συμφωνητικό σε αγρότες για τις αντίστοιχες εργασίες, μπορεί να αποσβεσθεί με τους συντελεστές του άρθρου 8 του π.δ/τος 299/2003.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο