Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-2008 ]

1014153/223/Α0012/18.2.2008 Έκπτωση τόκων δανείου από μέλη κοινωνίας και κάλυψη τεκμηρίου.

(Έκπτωση τόκων δανείου από μέλη κοινωνίας και κάλυψη τεκμηρίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1014153/223/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση τόκων δανείου από μέλη κοινωνίας και κάλυψη τεκμηρίου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 785 Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), εάν δικαίωμα ανήκει σε περισσότερους από κοινού, εφόσον στο νόμο δεν ορίζει διαφορετικά, υπάρχει ανάμεσά τους κοινωνία κατά ιδανικά μέρη.

2.    Από το παραπάνω προκύπτει ότι η αγορά οικοπέδου και ανέγερση οικοδομής από κοινού από τους συνιδιοκτήτες με σκοπό την πώληση διαμερισμάτων, θεωρείται κοινωνία Αστικού Δικαίου που ασκεί επιχείρηση.
3.    Στο ερώτημά σας αναφέρετε ότι τα μέλη κοινωνίας έχουν συνάψει δάνειο για την αγορά οικοπέδου και ανέγερση οικοδομής. Ρωτάτε αν εκπίπτουν οι τόκοι και αν το τεκμήριο απόκτησης των φυσικών προσώπων καλύπτεται από το ανωτέρω δάνειο.

4.    Συνεπώς, σύμφωνα με τα πιο πάνω και τα αναφερόμενα στο ερώτημά σας, εφόσον στην περίπτωση σας υπάρχει κοινωνία αστικού δικαίου με κοινωνούς τους ιδιοκτήτες του οικοπέδου οι οποίοι έχουν συνάψει από κοινού το δάνειο για την αγορά οικοπέδου και ανέγερση οικοδομής, προκειμένου να πωλήσουν διαμερίσματα, οι τόκοι του δανείου αυτού αποτελούν δαπάνη της επιχείρησης - κοινωνίας και θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. (σχετ. 1017303/310/Α0012/22.3.1999 έγγραφο).

5.    Τέλος, όσον αφορά στην κάλυψη τεκμηρίου απόκτησης των φυσικών προσώπων - μελών της κοινωνίας (το νομικό πρόσωπο (Α.Ε.) δεν βαρύνεται με τεκμήριο βάσει άρθρου 17 του ν.2238/1994 και της ΠΟΛ.1094/1989 διαταγής), αυτή μπορεί να γίνει, μεταξύ άλλων, με δάνειο σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις της περ. ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, εφόσον η σύμβαση του δανείου έχει γίνει στο όνομα των μελών της κοινωνίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο