Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-2008 ]

1008232/15011/Γ0012/13.2.2008 Διενέργεια ή μη αποσβέσεων.

(Διενέργεια ή μη αποσβέσεων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1008232/15011/Γ0012

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ή μη αποσβέσεων.

α) Σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ενσώματο πάγιο στοιχείο επιχείρησης είναι το υλικό αγαθό που αποκτά η οικονομική μονάδα με σκοπό να το χρησιμοποιήσει ως μέσο δράσεως της κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του, η οποία είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος.

Επίσης αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το ενσώματο ή άυλο πάγιο στοιχείο που αποκτάται από την οικονομική μονάδα για διαρκή παραγωγική χρήση και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη, αλλά μεγαλύτερη από ένα έτος.

β) Με το ανωτέρω σχετικό ερωτάτε, εάν, ο εξοπλισμός για την διοργάνωση εκθέσεων που αγοράζει η επιχείρησή σας, ο οποίος αποτελείται από ξύλινες τάβλες, διαχωριστικά, μουσαμάδες, μοκέτες και διάφορα άλλα στοιχεία και συνήθως χρησιμοποιούνται για τη διοργάνωση μιας μόνο έκθεσης, αποτελούν πάγιο της επιχείρησης ή δαπάνη αυτής. Επίσης ερωτάτε εάν η δαπάνη συντήρησης του παραπάνω εξοπλισμού, καθώς και η ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση της παραπάνω έκθεσης, θεωρούνται πάγια ή δαπάνη της επιχείρησης.

γ) Μετά τα ανωτέρω σας πληροφορούμε ότι εφόσον τα εν λόγω στοιχεία για διαφόρους λόγους χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια μιας μόνο έκθεσης, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν πάγια. Το θέμα όμως αυτό είναι πραγματικό, και ως τέτοιο εναπόκειται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν θεωρηθούν πάγια, αποτελούν δαπάνη για την επιχείρηση και αυτή θα εκπέσει μέσα στη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκε.

Όσον αφορά στη δαπάνη κατασκευής των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αυτή θα προσαυξήσει την αξία του παγίου, εάν τα παραπάνω στοιχεία θεωρηθούν πάγια και θα αποσβεστεί με το συντελεστή απόσβεσης του παγίου.

Εάν αυτή δεν θεωρηθεί ότι προσαυξάνει την αξία του παγίου στοιχείου θα εκπέσει ως δαπάνη μέσα στη χρήση που πραγματοποιήθηκε. Ως δαπάνη που θα εκπέσει μέσα στη χρήση που πραγματοποιήθηκε θεωρείται και η δαπάνη συντήρησης του εξοπλισμού, όπως το βάψιμο διαφόρων τμημάτων του.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο