Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2008 ]

1115363/1510πε/Γ0012 (ΠΕ)/7.2.2008 Απόσβεση δαπάνης κατασκευής κύριων στοών πρόσβασης εντός μεταλλείου και δευτερευουσών στοών (διακλαδώσεις ή τούνελ).

(Απόσβεση δαπάνης κατασκευής κύριων στοών πρόσβασης εντός μεταλλείου και δευτερευουσών στοών (διακλαδώσεις ή τούνελ).)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1115363/1510πε/Γ0012 (ΠΕ)

ΘΕΜΑ: Απόσβεση δαπάνης κατασκευής κύριων στοών πρόσβασης εντός μεταλλείου και δευτερευουσών στοών (διακλαδώσεις ή τούνελ).

1.    Με τις διατάξεις του π.δ/τος 299/2003 καθορίστηκαν οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων των εμπορικών, των γεωργικών επιχειρήσεων καθώς και των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα.

Σύμφωνα με την αριθμ. 1103610/16488/ΠΟΛ.1122/19.11.2003 εγκύκλιο διαταγή μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του παραπάνω διατάγματος, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων των οποίων η ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους είναι περιορισμένη, αλλά μεγαλύτερη του ενός έτους, για τα οποία δεν ορίζεται με τις διατάξεις του π.δ/τος 299/2003 κατώτερος και ανώτερος συντελεστής απόσβεσης, αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους. Κατά συνέπεια για τα συγκεκριμένα πάγια στοιχεία δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κατώτερου ή ανώτερου συντελεστή απόσβεσης, καθόσον αυτά αποσβένονται υποχρεωτικά με το συντελεστή απόσβεσης που θα προκύψει με βάση την αποσβεστέα αξία και την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους.

2.    Με το ανωτέρω σχετικό μας γνωρίσατε ότι η εταιρεία «Χ», η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση μεταλλείων, προτίθεται να αποσβέσει τη δαπάνη κατασκευής των κύριων στοών πρόσβασης προς το κοίτασμα καθώς και των δευτερευουσών στοών, οι οποίες είναι διακλαδώσεις των κύριων (τούνελ), με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους.

3.    Μετά τα παραπάνω και δεδομένου ότι για τα εν λόγω έργα δεν έχει καθοριστεί ειδικός συντελεστής απόσβεσης όπως για τα μεταλλεία (άρθρο 6 του π.δ/τος 299/2003), η εν λόγω επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αποσβέσει τη δαπάνη κατασκευής των κύριων στοών εντός των ετών που αναφέρεται η σχετική άδεια για την εκμετάλλευση του μεταλλείου, τη δε δαπάνη των δευτερευουσών στοών (διακλαδώσεις των κύριων στοών ή τούνελ) στο έτος κατασκευής τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο