Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-1996 ]

ΠΟΛ.1037/8.2.1996 Προθεσμία καταχώρησης αποτίμησης αποθεμάτων απογραφής επιτηδευματιών με βιβλία Β κατηγορίας - υποχρέωση ή μη εμφάνισης της αξίας απογραφής στην εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. και το έντυπο Ε-3 αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος

(Προθεσμία καταχώρησης αποτίμησης αποθεμάτων απογραφής επιτηδευματιών με βιβλία Β κατηγορίας - υποχρέωση ή μη εμφάνισης της αξίας απογραφής στην εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. και το έντυπο Ε-3 αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 1996
Αρ.Πρωτ. 1017364/119/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12 ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α'
Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

ΠΟΛ 1037

ΘΕΜΑ: "Προθεσμία καταχώρησης αποτίμησης αποθεμάτων απογραφής επιτηδευματιών με βιβλία Β' κατηγορίας - υποχρέωση ή μη εμφάνισης της αξίας απογραφής στην εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. και το έντυπο Ε-3 αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος".

Με αφορμή ερωτήματα φορολογουμένων, φορέων και αρμοδίων υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, διευκρινίζονται τα εξής: Οι τηρούντες βιβλία Β' κατηγορίας υποχρεούνται να καταχωρήσουν την αξία
αποτίμησης αποθεμάτων απογραφής μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους, όπως αυτό έχει διευκρινισθεί και με σχετικές εγκυκλίους (ΠΟΛ.1163/30.6.1994, ΠΟΛ.1321/21.12.1995). Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των υπόχρεων προσώπων της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 προηγείται της προθεσμίας καταχώρησης της αποτίμησης, δεν θα συμπληρώνονται οι σχετικές ενδείξεις της παραπάνω δηλώσεως και του εντύπου Ε3.


Κατά συνέπεια, εφόσον
υποβάλλονται δηλώσεις Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος, από επιτηδευματίες με βιβλία Β' κατηγορίας πριν της 31 Μαρτίου δεν θα εξετάζεται η συμπλήρωση των ενδείξεων απογραφής στις υπόψη δηλώσεις και στο έντυπο Ε3.
Αυτονόητο είναι ότι για περιπτώσεις υποβολής των δηλώσεων αυτών μετά την 31 Μαρτίου υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης των σχετικών ενδείξεων απογραφής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο