Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2008 ]

1062710/1168/Α0012/17.10.2008 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από πωλήσεις εμπορευμάτων στο εξωτερικό.

(Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από πωλήσεις εμπορευμάτων στο εξωτερικό.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1062710/1168/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από πωλήσεις εμπορευμάτων στο εξωτερικό.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτουν, ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φόρο. Ο φόρος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

3.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφό σας προκύπτει ότι η ομόρρυθμη εταιρία «… & ΣΙΑ» ΟΕ διακινεί τα εμπορεύματα της από την έδρα της στα Ιωάννινα, προς βάσεις του ΝΑΤΟ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με δικά της μεταφορικά μέσα, όπου πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις στους υπαλλήλους των βάσεων.

4.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ανεξάρτητα από το εάν υποχρεούται ή όχι η εν λόγω εταιρεία που μας αναφέρετε να ιδρύσει υποκαταστήματα στο εξωτερικό για τις πιο πάνω διενεργούμενες πωλήσεις, και για το οποίο αρμόδιες να απαντήσουν είναι οι Φορολογικές Αρχές των χωρών στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι βάσεις του ΝΑΤΟ, στα πλαίσια εφαρμογής της εθνικής τους νομοθεσίας καθώς και των διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ των χωρών αυτών και της Ελλάδας, στα ακαθάριστα έσοδα της πρέπει να συμπεριλάβει και τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994.

5.    Περαιτέρω στην περίπτωση που η ίδια εταιρεία υποχρεούται να ιδρύσει υποκαταστήματα στο εξωτερικό και να υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προς τις Φορολογικές Αρχές των χωρών αυτών, τότε ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, συμψηφίζεται με τον οφειλόμενο φόρο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 10 του πιο πάνω νόμου υπό τους περιορισμούς που θέτουν οι ίδιες διατάξεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο