Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2008 ]

1049011/839/Α0012/21.5.2008 Φορολόγηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.

(Φορολόγηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 21 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1049011/839/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία είναι υποκείμενο φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, τα καθαρά κέρδη της φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου και η υποβολή της γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 64 αυτού του νόμου.

Σχετική με τη φορολογική μεταχείριση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας είναι η πολυγραφημένη 1031/2001 διαταγή μας, στην οποία αναφέρονται ρητά ποια ποσά θεωρούνται ακαθάριστο εισόδημα φορολογούμενο στο όνομα της εταιρίας και ποια ποσά δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος και δεν αποτελούν ακαθάριστο έσοδο αυτής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο