Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2008 ]

1020321/317/Α0012/7.3.2008 Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικής αποζημίωσης καταστραφέντων αποθεμάτων.

(Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικής αποζημίωσης καταστραφέντων αποθεμάτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 7 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1020321/317/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικής αποζημίωσης καταστραφέντων αποθεμάτων.

1.    Από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο βιβλίο εσόδων - εξόδων της αξίας των ακατάλληλων εμπορευμάτων που καταστρέφονται. Προαιρετικά, εφόσον το επιθυμεί η κάθε επιχείρηση μπορεί να παρακολουθεί την αξία αυτών σε ιδιαίτερη στήλη. Επισημαίνεται όμως ότι η εν λόγω καταχώρηση είναι άνευ σημασίας αφού η αξία αυτών λαμβάνεται υπόψη μέσω της απογραφής (φυσική απογραφή ή τεκμαρτός υπολογισμός με ποσοστό 10% επί των αγορών) για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος (σχετ. το 1079779/1543/Α0012/9.9.05 έγγραφο).

2.    Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι ασφαλιστική αποζημίωση που εισπράττεται για εμπορεύματα που κλάπηκαν αντικαθιστά το τίμημα πώλησης των κλαπέντων και συνεπώς ο λογιστικός χειρισμός δε διαφοροποιείται από εκείνο των πωλήσεων. Επομένως, τα έσοδα από ασφαλιστική αποζημίωση για κλοπή εμπορευμάτων θεωρούνται έσοδα από πώληση αγαθών ως αντισταθμίζοντα τα διαφυγόντα έσοδα από την πώληση των απολεσθέντων εμπορευμάτων, (σχετική και η 114/ΕΛ/ΛΠ 839/1992 γνωμάτευση του Ε.ΣΥΑ).

Επίσης, από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι ακαθάριστο έσοδο αποτελεί και η ασφαλιστική αποζημίωση για την καταστροφή παγίων στοιχείων (σχετ. το Ε15045/3321/1981/26.2.1982 έγγραφο).

3.    Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι βιβλιοπωλείο με τεκμαρτό προσδιορισμό απογραφής εισέπραξε αποζημίωση για καταστραφέντα αποθέματα από τρίτους.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω, σας πληροφορούμε ότι η ασφαλιστική αποζημίωση που εισπράττει το βιβλιοπωλείο για τα καταστραφέντα αποθέματα αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της επιχείρησης ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η επιχείρηση αυτή υπολογίζει τεκμαρτά τα αποθέματά της. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει δυνατότητα διενέργειας φυσικής απογραφής, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η σύνταξη των απογραφών για μια τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης, όπως ορίζεται από την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε..ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο