Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-09-2008 ]

1080636/1432/Α0012/8.9.2008 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών Δ.Σ..

(Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών Δ.Σ..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1080636/1432/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών Δ.Σ..

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περί. στ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.2065/92 ο μισθός που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του Δ.Σ. είναι σφαλισμένα σε οποιονδήποτε, εκτός του Ι.Κ.Α. ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο, θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

Από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες έχουν εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν.2065/1992 για μισθούς μελών Δ.Σ. που καταβάλλονται από 30 Ιουνίου 1992 και μετά, προκύπτει ότι ο μισθός που λαμβάνει το μέλος Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέτοχος αυτής και του τυχόν ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας, για την παροχή εξαρτημένης εργασίας που προσφέρει σε αυτή (π.χ. Χημικός, Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής κ.λπ.) αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, εφόσον για τις προσφερόμενες αυτές υπηρεσίες και όχι από άλλη αιτία είναι σφαλισμένο στο ΤΑΕ, ΤΕΒΕ ή οποιοδήποτε άλλο, εκτός του ΙΚΑ, ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο.

Αντίθετα, αν το μέλος του Δ.Σ. είναι ασφαλισμένο, για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην ανώνυμη εταιρεία, στο ΙΚΑ - ως κυρία ασφάλιση και όχι μόνο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη - τότε ο μισθός που λαμβάνει, αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

2.    Με τη σχετική αίτησή σας αναφέρετε ότι ένα μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας σας το οποίο παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, είναι ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ λόγω της ειδικότητας του (μηχανικός) και δεν προκύπτει εάν η ασφάλιση στο εν λόγω Ταμείο οφείλεται στην παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών στην εταιρία, με αποτέλεσμα να αδυνατούμε να καταλήξουμε σε ασφαλές συμπέρασμα αναφορικά με την κατηγορία των πιο πάνω εισοδημάτων (ΣΤ και Δ' κατηγορίας).

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να αποταθείτε στην αρμόδια για την φορολογία σας ΔΟΥ καθόσον το θέμα σας άπτεται πραγματικών περιστατικών και όχι ερμηνείας των κείμενων διατάξεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο