Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2008 ]

1057930/1088/Α0012/30.7.2008 Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την παραχώρηση της χρήσης γεωργικής παραγωγής για εκτέλεση πειραμάτων.

(Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την παραχώρηση της χρήσης γεωργικής παραγωγής για εκτέλεση πειραμάτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1057930/1088/Α0012

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την παραχώρηση της χρήσης γεωργικής παραγωγής για εκτέλεση πειραμάτων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κ.Φ.Ε. εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προκύπτει σε κάθε οικονομικό ή γεωργικό έτος, κατά περίπτωση και αποκτάται από την εκμετάλλευση μιας ή περισσότερων γεωργικών επιχειρήσεων κάθε είδους, όπως είναι οι αγροτικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές, δασικές, αλιευτικές κ.λπ..

2.    Επίσης, με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε.. Επίσης επιχείρηση αποτελεί και μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους.

3.    Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. το 1043888/814/Α0012/16-8-2001 έγγραφο) σύμφωνα με την 279/2001 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή, το αντάλλαγμα που λαμβάνει ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης από την περιοδική εκμίσθωση τμήματος ή ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου της αγροτικής επιχείρησής του που διατίθεται αποκλειστικώς για πειραματικούς- εκπαιδευτικούς σκοπούς, αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Στη γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο χαρακτηρισμός της κτηνοτροφικής επιχείρησης ως γεωργική προϋποθέτει τη σταθερή και μόνιμη διατήρηση του ζωικού κεφαλαίου της προς το σκοπό της παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων. Αποκοπή του κεφαλαίου τούτου, μονίμως ή περιοδικώς, από τον τρόπο εκτροφής - παραγωγής και διάθεσή του αποκλειστικώς άλλους σκοπούς μη κτηνοτροφικούς (πειραματικούς, αγωνιστικούς, εκπαιδευτικούς κ.λπ.) συνιστά μεταβολή του σκοπού για το οποίο αποκτήθηκε το ζωικό τούτο κεφάλαιο που στερεί από την επιχείρηση την γεωργική της ιδιότητα αναλόγως εν όλω ή εν μέρει. Στην ίδια γνωμοδότηση αναφέρεται επίσης ότι η έννοια της εμπορικής επιχείρησης, από φορολογικής πλευράς είναι ευρύτερη αυτής που αναφέρεται στον εμπορικό νόμο, καθόσον είναι αδιάφορο αν οι διενεργούμενες πράξεις είναι εμπορικές ή αστικές ή αν ο φορολογούμενος έχει ή όχι την εμπορική ιδιότητα, αρκεί ότι αυτός πραγματοποίησε κέρδη όχι μόνο από την κατά σύστημα άσκηση δραστηριότητας που έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα αλλά και από μεμονωμένη πράξη που αποβλέπει όμως άμεσα στην επίτευξη κέρδους.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω, κατ' ανάλογη εφαρμογή, το αντάλλαγμα που αποκτούν οι παραγωγοί από την παραχώρηση της χρήσης μέρους ή του συνόλου της παραγωγής τους ή του αγροτεμαχίου τους για τη διενέργεια πειραμάτων αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το αν μετά την εκτέλεση του πειράματος καταστρέφεται ή όχι η παραγωγή. Η αποζημίωση που καταβάλλεται και αφορά στην καταστροφή της παραγωγής δεν αλλοιώνει το χαρακτηρισμό του εισοδήματος ως εισόδημα από εμπορική επιχείρηση διότι αποτελεί συνέπεια της επιλογής του παραγωγού να εκμεταλλευτεί την παραγωγή του για πειραματικούς σκοπούς και όχι αποτέλεσμα κάποιου έκτακτου ή αναγκαστικού γεγονότος (παγετός, επίταξη γης κ.α.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο