Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-2008 ]

1102666/2025/Α0012/5.3.2008 Χρόνος κτήσης εισοδήματος από την πώληση επιστημονικού περιοδικού.

(Χρόνος κτήσης εισοδήματος από την πώληση επιστημονικού περιοδικού.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 5 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1102666/2025/Α0012

ΘΕΜΑ: Χρόνος κτήσης εισοδήματος από την πώληση επιστημονικού περιοδικού.

1.    Όπως έχει διευκρινισθεί με την Π. 10048/1981/ΠΟΛ.9/26.1.1982 εγκύκλιο, ως κτηθέν εισόδημα θεωρείται εκείνο για το οποίο ο δικαιούχος απόκτησε ασκητό και αγώγιμο δικαίωμα είσπραξης ανεξάρτητα από την πραγματοποίησή του. Το εισόδημα αυτό φορολογείται στη χρήση μέσα στην οποία γεννήθηκε η αξίωση είσπραξης αυτού.

2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με το αρ. 302/31.12.2007 σημείωμα της Δ/νσης Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων προς την Υπηρεσία μας, έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με την εγκύκλιο 3/1992 (και ειδικότερα στις παραγράφους 12.2.4.η' και 13.1.4.β' αυτής) ότι για τις εισπράξεις συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών από συνδρομητές φυσικά ή νομικά πρόσωπα επαγγελματίες ή μη, δεν εκδίδονται τιμολόγια αλλά αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης, κατά το χρόνο είσπραξης της συνδρομής. Διευκρινίζεται ότι, προς το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ κλπ., για τις συνδρομές που καταβάλλουν, πρέπει να εκδίδονται ΔΑ και Τιμολόγια (ή Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής), προκειμένου να θεωρηθούν τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, σύμφωνα με τη θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το θέμα αυτό.

Ενόψει των προαναφερομένων, για τις εισπράξεις συνδρομών από τη διάθεση των περιοδικών, ανεξαρτήτως χρόνου περιοδικότητας της έκδοσης (ανά εβδομάδα, ανά δεκαπενθήμερο, ανά μήνα κ.λπ.), εκδίδονται αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης, κατά το χρόνο είσπραξης των συνδρομών (εγκύκλιος 3/1992 και έγγραφα 1063494/396/2.6.1998, 1029425/198/5.4.2005, 11005260/895πε/18.1.2007 και 1027345/179/14.6.2007) και εφόσον πρόκειται για συναλλαγή με το Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ., εκδίδεται Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο ή Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής, στο χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 12 του ΚΒΣ.

3.    Κατόπιν των ανωτέρω, λόγω της πιο πάνω ειδικής ρύθμισης για την έκδοση των σχετικών στοιχείων ΚΒΣ από τις επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών, γίνεται δεκτό ότι ως χρόνος κτήσης εισοδήματος από την πώληση του περιοδικού που εκδίδετε με συνδρομή, λαμβάνεται ο χρόνος είσπραξης της συνδρομής, κατά τον οποίο έχετε την υποχρέωση να εκδώσετε το σχετικό στοιχείο ΚΒΣ.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, δεν αποκτάτε εισόδημα λόγω της δωρεάν διανομής του περιοδικού σας σε ορισμένα πρόσωπα (υπαλλήλους Υπουργείων, Δικαστικών κ.λπ.), με τους οποίους συνεργάζεσθε.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο