Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-2008 ]

1054179/971/Α0012/3.6.2008 Φορολογική μεταχείριση τόκων από επιδίκαση αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας.

(Φορολογική μεταχείριση τόκων από επιδίκαση αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1054179/971/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση τόκων από επιδίκαση αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του β' εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994 εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών που προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση σχετική η 1015080/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.

2.    Συνεπώς οι τόκοι που σας επιδικάσθηκαν αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες, ανεξάρτητα αν η επιδικασθείσα αποζημίωση φορολογείται ή όχι, στο οποίο διενεργείται παρακράτηση φόρου 20% (άρθρο 54 του ν.2238/1994). Ο παρακρατηθείς φόρος αθροίζεται με τυχόν άλλους παρακρατηθέντες φόρους και συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο, σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο