Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2008 ]

1104127/1574/Α0012/16.10.2008 Εκπτώσεις από το εισόδημα των ακινήτων.

(Εκπτώσεις από το εισόδημα των ακινήτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1104127/1574/Α0012

ΘΕΜΑ: Εκπτώσεις από το εισόδημα των ακινήτων.

1.    Με τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 1 του ν.3522/2006 επήλθε αύξηση του αφορολόγητου ποσού της φορολογικής κλίμακας από 1.1.2007 για τους μισθωτούς και συνταξιούχους από 11.000 ευρώ σε 12.000 ευρώ.
2.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου μειώθηκε στο μισό το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στα μισθώματα των κατοικιών που εκμισθώθηκαν από 1.1.2007 έως 31.12.2007 και καταργήθηκε, για τα μισθώματα αυτά, από 1.1.2008 και μετά.

3.    Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 επήλθε μεν μείωση των συντελεστών απόσβεσης των ακινήτων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή κλινικές από 10% που ίσχυε σε ποσοστό 5% και των συντελεστών απόσβεσης των ακινήτων που χρησιμοποιούνται ως καταστήματα, γραφεία, αποθήκες και για άλλες χρήσεις από 5% που ίσχυε σε ποσοστό 3%, όμως με τις ίδιες διατάξεις επήλθε ταυτόχρονα αύξηση του ποσοστού έκπτωσης των δαπανών ακινήτων με δικαιολογητικά (για ασφάλιστρα, έξοδα επισκευής και συντήρησης, δικαστικές δαπάνες, που συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στις δαπάνες που εκπίπτονται και δαπάνες αμοιβής δικηγόρων για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος) για όλες γενικά τις οικοδομές, ανεξάρτητα από τη χρήση τους σε 40%, από 15% που ήδη ίσχυε για κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια κλπ. και από 5% που ήδη ίσχυε για καταστήματα, γραφεία κ.λπ..

Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών είναι να γίνει το σύστημα δικαιότερο με τη διεύρυνση των πραγματικών δαπανών που αναγνωρίζονται για έκπτωση, αλλά και του περιορισμού της φοροδιαφυγής με τη δημιουργία αντικρουόμενων φορολογικών συμφερόντων, αφού για την έκπτωση των δαπανών αυτών απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών του Κ.Β.Σ..

4.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3610/2007 προβλέπεται η μεταφορά των δαπανών που αφορούν παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των οικοδομών, οι οποίες καταβάλλονται σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές κ.λπ. κατά το μέρος που αυτές δεν καλύπτονται από το πιο πάνω ποσοστό έκπτωσης σαράντα τοις εκατό (40%) που διενεργείται από το ακαθάριστο εισόδημα του ακινήτου και η έκπτωση τους κατά ποσοστό 40% από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, μέχρι 8.000 ευρώ ετησίως.

5.    Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι με την παρ.1 του άρθρου 14 του ν.3697/2008 προβλέπεται σταδιακή μείωση του ενδιάμεσου συντελεστή 25% της φορολογικής κλίμακας κατά μία ποσοστιαία μονάδα κάθε έτος από το 2010 μέχρι και το 2014. Έτσι το 2014 αυτός θα ανέλθει σε 20%.

6.    Αναφορικά με την παρατήρηση σας για την μη αναγραφή της μεταβολής των πάγιων συντελεστών απόσβεσης των ακινήτων στο φυλλάδιο οδηγιών, που εκδίδεται κατ' έτος για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, σας πληροφορούμε ότι βασικά μ' αυτό παρέχονται  οδηγίες συμπλήρωσης των κωδικών αριθμών της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και ότι λόγω του περιορισμένου του περιεχομένου του δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθεί όλη η φορολογική νομοθεσία αναλυτικά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο