Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2008 ]

1054022/2016/Α0012/14.5.2008 Εκπιπτόμενες δαπάνες από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.

(Εκπιπτόμενες δαπάνες από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 14 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1054022/2016/Α0012

ΘΕΜΑ: Εκπιπτόμενες δαπάνες από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.

1.    Απαντώντας στην από 24.10.2007 επιστολή σας, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3610/2007, από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτει ποσοστό μέχρι 40% αυτού για δαπάνες ασφαλίστρων κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, οι δικαστικές δαπάνες, η αμοιβή δικηγόρου σε δίκες για μισθωτές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτου.

2.    Αλλά και πριν την εφαρμογή του ν.3610/2007, από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων εξέπιπτε ποσοστό μέχρι 40% αυτού για δαπάνες ασφαλίστρων κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για αμοιβές δικηγόρου σε δίκες για διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος και για δαπάνες επισκευής και συντήρησης.

3.    Συνεπώς, αν το ακίνητο που αναφέρετε απέφερε εισόδημα, από το ακαθάριστο εισόδημα του εκπίπτει ποσοστό των πιο πάνω δαπανών, κατά περίπτωση (για αμοιβή δικηγόρου σε δίκη για την απόδοση μισθίου, καθώς και για δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση του) εφόσον προσκομισθούν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. παραστατικά. Εκτός από τις δαπάνες που περιοριστικά αναφέρονται στις δύο πρώτες παραγράφους παρόντος, δεν παρέχεται ευχέρεια έκπτωσης τυχόν άλλων δαπανών σας, όπως π.χ. η δαπάνη λογαριασμού τηλεφώνου, αγοράς πετρελαίου κ.λπ. που αναφέρετε στην επιστολή σας. Επίσης, επισημαίνεται ότι για την έκπτωση των δαπανών των δύο πρώτων παραγράφων του παρόντος, δεν απαιτείται η σύσταση εταιρίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο