Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2008 ]

1020992/339/Α0012/7.3.2008 Φορολόγηση ετερόρρυθμης εταιρίας που αποκτά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων.

(Φορολόγηση ετερόρρυθμης εταιρίας που αποκτά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 7 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1020992/339/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση ετερόρρυθμης εταιρίας που αποκτά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων.

1.    Το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτούν εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μεταξύ των οποίων και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, από την εκμίσθωση ακινήτων τους, σύμφωνα με την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.12.1993 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2065/1992, θεωρείται για αυτές εισόδημα από ακίνητα και όχι από εμπορικές επιχειρήσεις και για τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

2.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν, ο συντελεστής φορολογίας των καθαρών κερδών των ετερόρρυθμων εταιριών για τη χρήση 2007 (οικονομικό έτος 2008) ορίζεται σε 20%.

3.    Συνεπώς, ετερόρρυθμη εταιρία που αποκτά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων της, αποκτά εισόδημα Α' κατηγορίας (από ακίνητα) και προσδιορίζει το καθαρό της εισόδημα με έκπτωση από το ακαθάριστο μόνο των δαπανών που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 23 του ΚΦΕ.

4.    Το καθαρό εισόδημα των επιχ/σεων του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. εξευρίσκεται λογιστικώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο