Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-11-2008 ]

1088185/1572/Α0012/4.11.2008 Το εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση κτηρίου για τις στεγαστικές ανάγκες της επιχείρησης αποτελεί εισόδημα από ακίνητα.

(Το εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση κτηρίου για τις στεγαστικές ανάγκες της επιχείρησης αποτελεί εισόδημα από ακίνητα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1088185/1572/Α0012

ΘΕΜΑ: Το εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση κτηρίου για τις στεγαστικές ανάγκες της επιχείρησης αποτελεί εισόδημα από ακίνητα.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.2238/1994, εισόδημα από ακίνητα είναι μεταξύ άλλων & αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από ιδιοχρησιμοποίηση μιας ή περισσότερων οικοδομών.
Ο όρος «οικοδομή» πού αναφέρεται στις πιο πάνω διατάξεις του ως άνω νόμου, λαμβάνεται με την ευρεία έννοια έτσι ώστε να θεωρείται ως οικοδομή κάθε κτίσμα ή τεχνικό έργο επί της γης που εξυπηρετεί τις στεγαστικές ανάγκες των πολιτών.

2.    Περαιτέρω ,όπως προκύπτει από τις διατάξεις της περ.( α )της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.2238/1994,δεν λογίζεται ως εισόδημα από ακίνητα αυτό που προκύπτει από βιομηχανοστάσια που ιδιοχρησιμοποιούνται μαζί με τα παραρτήματά τους και τα εξαρτήματα, καθώς και με τις αποθήκες και τα οικόπεδα που είναι συνεχόμενα με αυτά και χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πρώτων υλών και για την πρώτη εναπόθεση των βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων.

3.    Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ως βιομηχανοστάσια κατά τη Διοίκηση και τη νομολογία θεωρούνται τα οικοδομήματα που έχουν ανεγερθεί ειδικά για τη λειτουργία βιομηχανίας στα οποία έχουν μόνιμα προσαρμοστεί μηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς & τα οικοδομήματα επεξεργασίας & συντήρησης καπνών σε φύλλα ή άλλων εξαγώγιμων γεωργικών προϊόντων.

4.    Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι, τα αρτοποιεία τα οποία δεν είναι μονάδες μαζικής παραγωγής, δεν μπορεί να χαρακτηρισθούν ως βιομηχανοστάσια. Πάντως το θέμα του χαρακτηρισμού μιας εγκατάστασης, ως βιομηχανοστάσιο (μαζική παραγωγή κ.λπ.) αποτελεί θέμα πραγματικό και ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του αρμόδιου προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..

5.    Εφόσον κριθεί από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ότι η διαδικασία της παραγωγής διεξάγεται σε χώρο που μπορεί να χαρακτηρισθεί, κατά τα ανωτέρω, ως βιομηχανοστάσιο, τότε για τον χώρο αυτόν δεν θα υπολογισθεί τεκμαρτό ενοίκιο, ενώ θα υπολογισθεί για το υπόλοιπο τμήμα της εγκατάστασης σας. Ο προσδιορισμός του τεκμαρτού εισοδήματος του ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.(3) του άρθρου 22 του ν.2238/1994.

6.    Τέλος με τις διατάξεις της υποπερ.(ββ) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ίδιου ως άνω νόμου, το τεκμαρτό ενοίκιο των ακινήτων που ανήκουν επιχειρηματία & χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση που τηρεί επαρκή & ακριβή βιβλία & στοιχεία Β΄ & Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, εφόσον αυτό υπολογίστηκε σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στο εισόδημα από ακίνητα και έχει καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης κατΆ εφαρμογή και της παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ) εκπίπτει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο