Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2008 ]

1067121/1238/Α0012/2.7.2008 Χαρακτηρισμός εισοδήματος.

(Χαρακτηρισμός εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1067121/1238/Α0012

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός εισοδήματος.

1.    Το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτούν εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μεταξύ των οποίων και οι ομόρρυθμες εταιρίες, από την εκμίσθωση ακινήτων τους, σύμφωνα με την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.12.1993 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2065/1992, θεωρείται γι' αυτές εισόδημα από ακίνητα και όχι από εμπορικές επιχειρήσεις και για τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Δηλαδή δεν θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις περί αποσβέσεων και δαπανών του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.

2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, η επιχειρηματική αμοιβή του ομόρρυθμου εταίρου και του κοινωνού, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε.

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι το εισόδημα που αποκτά η ομόρρυθμη εταιρία, που αναφέρεσθε, από την εκμίσθωση ακινήτου της, φορολογείται στο όνομα της ως εισόδημα Α' κατηγορίας (από ακίνητα), ενώ το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής που λαμβάνουν οι ομόρρυθμοι εταίροι-φυσικά πρόσωπα αυτής, φορολογούνται στο όνομα των φυσικών αυτών προσώπων ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορίας), ανεξάρτητα αν στο όνομα της ομόρρυθμης εταιρίας φορολογήθηκε ως εισόδημα Α' κατηγορίας (από ακίνητα) ή Δ' κατηγορίας (από εμπορικές επιχειρήσεις) ή Ζ' κατηγορίας (από ελευθέριο επάγγελμα).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο