Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2008 ]

1067186/1235/Α0012/23.6.2008 Φορολογία μέρους μισθώματος που καταβάλλεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με βάση το Βασ. Διάταγμα συστάσεώς του.

(Φορολογία μέρους μισθώματος που καταβάλλεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με βάση το Βασ. Διάταγμα συστάσεώς του.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1067186/1235/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογία μέρους μισθώματος που καταβάλλεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με βάση το Βασ. Διάταγμα συστάσεώς του.

Απαντώντας στην από 10.4.07 αναφορά σας, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το πιο πάνω σχετικό, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι με τα 1066151/1080/Α0012/26.7.1999 και 1117205/2194/Α0012/10.1.2006 έγγραφα μας έγινε δεκτό ότι η καταβολή του 1/5 εισπραττομένων μισθωμάτων των ιδιοκτητών του Μεγάρου Χ προς το Ίδρυμα Ψ, σύμφωνα με το από 29.7.1938 Βασ. Διάταγμα, αποτελεί ενοχική αξίωση του φιλανθρωπικού ιδρύματος και δεν αποτελεί βάρος του εισοδήματος που προκύπτει από την εκμίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου.

Συνεπώς, κάθε ιδιοκτήτης του Μεγάρου Χ έχει υποχρέωση να δηλώνει ακέραιο το ποσό των μισθωμάτων που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας του, χωρίς να διενεργείται  έκπτωση του 1/5 των μισθωμάτων, που καταβάλλει στο φιλανθρωπικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο