Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2008 ]

1016948/268/Α0012/7.3.2008 Χαρακτηρισμός του εισοδήματος από εκμίσθωση χώρου στάθμευσης μοτοσικλετών.

(Χαρακτηρισμός του εισοδήματος από εκμίσθωση χώρου στάθμευσης μοτοσικλετών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1016948/268/Α0012

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός του εισοδήματος από εκμίσθωση χώρου στάθμευσης μοτοσικλετών.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.2238/1994 εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει, μεταξύ άλλων, από εκμίσθωση μιας ή περισσότερων οικοδομών, το οποίο αποκτά κάθε πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάστηκε με οριστικό συμβόλαιο η κυριότητα, επικαρπία κλπ του ακινήτου.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 ορίζεται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48 του ίδιου νόμου.

3.    Ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις από τη Διοίκηση έγινε δεκτό ότι επιχειρήσεις ή ιδιώτες που εκμισθώνουν σε τρίτους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και συγχρόνως τους παρέχουν υπηρεσίες περιποίησης (φύλαξη, καθαρισμός κ.λπ.), αποκτούν εισόδημα από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Αν όμως εκμισθώνουν μόνο το χώρο, χωρίς να παρέχουν υπηρεσίες περιποίησης των μισθωτών, αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων (σχετ. 1001525/49/Α0012/16.1.2001 έγγραφο). Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι είστε ιδιοκτήτης ισόγειου καταστήματος το οποίο πρόκειται να εκμισθώσετε ως παρκινγκ μοτοσικλετών με συμβόλαια μίσθωσης πολυετούς χρήσης, θεωρημένα στην αρμόδια ΔΟΥ, χωρίς να παρέχετε καμία άλλη υπηρεσία, όπως π.χ. φύλαξη, καθαρισμό κ.λπ..

Από όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι αν στη συγκεκριμένη περίπτωση εκμισθώνετε σε τρίτους χώρους στάθμευσης μοτοσικλετών, χωρίς να τους παρέχετε άλλου είδους υπηρεσίες, όπως π.χ. υπηρεσίες φύλαξης, καθαρισμού κ.λπ., αποκτάτε εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτου (Α' κατηγορίας).

Πάντως, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, το θέμα του χαρακτηρισμού της κατηγορίας εισοδήματος που προέρχεται από εκμίσθωση ακίνητου ως χώρου στάθμευσης είναι θέμα πραγματικό και σαν τέτοιο ανήκει στην αρμοδιότητα του προϊστάμενου της αρμόδιας ΔΟΥ και σε περίπτωση αμφισβήτησης των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο