Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2008 ]

1005408/89/Α0012/6.3.2008 Χρόνος κτήσης μισθώματος σε περίπτωση που ο μισθωτικός μήνας εκτείνεται σε δύο οικονομικά έτη.

(Χρόνος κτήσης μισθώματος σε περίπτωση που ο μισθωτικός μήνας εκτείνεται σε δύο οικονομικά έτη.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 6 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1005408/89/Α0012

ΘΕΜΑ: Χρόνος κτήσης μισθώματος σε περίπτωση που ο μισθωτικός μήνας εκτείνεται σε δύο οικονομικά έτη.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.2238/1994 εισόδημα από ακίνητα είναι, μεταξύ άλλων, και αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από εκμίσθωση μιας ή περισσότερων οικοδομών, το οποίο αποκτάται από κάθε ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή ή από αυτόν στον οποίο μεταβιβάστηκε η άσκηση του δικαιώματος της επικαρπίας ή από αυτόν που έχει το δικαίωμα χρήσης ή οίκησης με οριστικό συμβόλαιο.

2.    Ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις με το 1026572/482/Α0012/11.3.2005 έγγραφό μας, έγινε δεκτό ότι το μίσθωμα που προεισπράχθηκε και αναλογεί σε μισθωτικό μήνα που ξεκινά τα μέσα Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και λήγει τα μέσα Ιανουαρίου του επόμενου έτους, επιμερίζεται και το μέρος αυτού που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από τα μέσα Δεκεμβρίου έως το τέλος του προηγούμενου έτους θα συμπεριληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ενώ το μέρος του μισθώματος που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου του επόμενου έτους θα συμπεριληφθεί στη δήλωση του επόμενου έτους του ιδιοκτήτη, επικαρπωτής κ.λπ. του οικείου ακινήτου. Στην πιο πάνω αίτησή σας και όπως μας διευκρινίσατε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, εισπράξατε το μίσθωμα ακινήτου στις αρχές του μισθωτικού μήνα που ξεκινά στις 15.12.2007 και λήγει στις 14.1.2008 και ρωτάτε πως πρέπει να δηλωθεί το μίσθωμα αυτό. Κατ' ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω, στην προκειμένη περίπτωση το μίσθωμα που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 15.12.2007 έως 31.12.2007 θα συμπεριληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2008, ενώ το μίσθωμα που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 14.1.2008 θα συμπεριληφθεί στη δήλωσή σας οικον. έτους 2009.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο