Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2008 ]

1121123/2381/Α0012/28.1.2008 Μεταβίβαση δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας.

(Μεταβίβαση δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1121123/2381/Α0012

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας.

1.    Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν.2753/1999, ορίζεται ότι εισόδημα από ακίνητα αποκτά κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο νόμιμα έχει μεταβιβαστεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής επικαρπίας ή οίκησης, καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάστηκε με οριστικό συμβόλαιο το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας.

2.    Όπως προκύπτει από τις 323/2000 και 64.2001 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κοινοποιήθηκαν με τις 1061087/1284/Α0012/ΠΟΛ.1277/23.11.2000 και 1080484/1337/Α0012/ΠΟΛ.1209/29.8.2001 διαταγές μας αντίστοιχα, το δικαίωμα της επικαρπίας είναι εμπράγματο και για τη μεταβίβαση του απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή, ενώ το δικαίωμα της ενάσκησης της επικαρπίας είναι ενοχικό δικαίωμα και για τη μεταβίβαση του δεν απαιτείται ιδιαίτερος τύπος, αλλά μπορεί να γίνει με ιδιωτικό συμφωνητικό ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Βέβαια, για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.2238/1994 η μεταβίβαση του δικαιώματος ενάσκησης της επικαρπίας, προκειμένου να αναγνωρισθεί από τη φορολογούσα αρχή η μεταβίβαση σε διάφορο του κυρίου ή του επικαρπωτή πρόσωπο, ώστε το εκ της ενάσκησης της επικαρπίας, τυχόν εισόδημα, να υποβληθεί σε φόρο στο πρόσωπο της ενασκούντος αυτή, απαιτείται να γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο χωρίς να απαιτείται η μεταγραφή του.

3.    Συνεπώς, αν μεταβιβάζεται το δικαίωμα ενάσκησης της επικαρπίας από τον κύριο του ακινήτου σε τρίτο χωρίς προηγούμενη σύσταση του εμπράγματος δικαιώματος της επικαρπίας, με οριστικό συμβόλαιο, το πρόσωπο το οποίο έχει την υποχρέωση να δηλώσει το τυχόν εισόδημα που προκύπτει από την ενάσκηση της επικαρπίας και να φορολογηθεί για  αυτό είναι το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται το δικαίωμα αυτό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο