Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-1996 ]

ΠΟΛ.1018/16.1.1996 Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων

(Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

 Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 1996
Αριθ. Πρωτ.: 1139043/11105-5/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 11/01/1996/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' και Δ'

ΠΟΛ 1018

ΘΕΜΑ: Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων

Οπως σας είναι γνωστό με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 20 του Ν.2052/92 (ΦΕΚ 94 Α') ορίστηκε ότι για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Με τις εγκύκλιες διαταγές 1088991/4658/0014/ΠΟΛ. 1190/15.9.1992, 1067067/3247/0014/ΠΟΛ. 1185/3.7.95 και 1094402/4397/0014/ΠΟΛ. 1215/11.8.95 σας έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων. Για τους κατόχους μηχανημάτων έργων των οποίων είναι γνωστός ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) η είσπραξη των τελών χρήσης ΜΕ παρακολουθείται μηχανογραφικά από το ΚΕΠΥΟ, το οποίο αποστέλει προεκτυπωμένα αποδεικτικά
είσπραξης που εισπράττονται μόνο από τις ΔΟΥ που αναγράφονται επ' αυτών ως αρμόδιες. Μετά δε τη λήξη της μηχανογραφικής παρακολούθησης της είσπραξης των τελών χρήσης ΜΕ, το ΚΕΠΥΟ τυπώνει και στέλνει στις αρμόδιες ΔΟΥ ειδικές καταστάσεις με τα εισπρακτέα υπόλοιπα τελών χρήσης για να εισπραχθούν από αυτές, με διπλότυπα είσπραξης τύπου Α'. Εχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότερες ΔΟΥ όταν εισπράττουν έσοδα της παραπάνω κατηγορίας με διπλότυπα είσπραξης τύπου Α' αποδίδουν μεν μέσω του ΚΕΠΥΟ τα εισπραττόμενα υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιϊας (ΤΕΟ) ποσά, αφού προβούν στις νόμιμες παρακρατήσεις, στον κωδικό ΝΠΔΔ 86325, δεν ενημερώνουν όμως την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΧΩΔΕ για τους κατόχους μηχανημάτων έργων των οποίων εισπράχθηκαν τα τέλη χρήσης, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει το ΥΠΕΧΩΔΕ τους οφειλέτες που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και να μη μπορεί να χορηγήσει σ' αυτούς τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις καταβολής τελών χρήσης ΜΕ για τη συμμετοχή
τους σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Δημοσίου.


Για το λόγο αυτό και προκειμένου να μη λαμβάνουν χώρα στο μέλλον παρόμοια περιστατικά, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΔΟΥ, μετά το πέρας της μηχανογραφικής παρακολούθησης της είσπραξης των τελών χρήσης ΜΕ και την έναρξη της είσπραξης των βεβαιωμένων με τη στενή του όρου έννοια τελών χρήσης ΜΕ με διπλότυπα είσπραξης τύπου Α', θα εκδίδουν για κάθε είσπραξη τελών χρήσης ΜΕ και υπηρεσιακό αντίγραφο του σχετικού διπλοτύπου είσπραξης. Τα αντίγραφα αυτά των διπλοτύπων είσπραξης τύπου Α' θα επισυνάπτονται στις ημερήσιες καταστάσεις εισπράξεων και θα παραδίδονται με το πέρας της συναλλαγής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του Π.Δ.16/89 (Κανονισμός Λειτουργίας ΔΟΥ), στον προϊστάμενο του τμήματος εσόδων. Στη συνέχεια και μετά τη σύνταξη της μηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης των ημερησίων εισπράξεων και την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών μέσω του ΚΕΠΥΟ στο δικαιούχο ΤΕΟ, το Λογιστικό Τμήμα της ΔΟΥ θα αποστέλλει στο ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση 13η Τμήμα Ε', Λεωφ. Αλεξάνδρας 38 ΑΘΗΝΑ 11473, υπόψη κ. Αποστολάκη) τα υπηρεσιακά αντίγραφα των διπλοτύπων είσπραξης τύπου Α' προκειμένου να ενημερωθεί το αρχείο του με τις σχετικές εισπράξεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο