Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2008 ]

1099586/1861/Α0012/20.10.2008 Κάλυψη τεκμηρίου με ποσά που προέρχονται από την πώληση μετοχών.

(Κάλυψη τεκμηρίου με ποσά που προέρχονται από την πώληση μετοχών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1099586/1861/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου με ποσά που προέρχονται από την πώληση μετοχών.

1.    Όπως έχει γίνει δεκτό με την 1089583/2131/ΠΟΛ.1207/Α0012/9.10.1991 εγκύκλιο, τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων τα οποία είχαν αποκτηθεί μετά την 1-1-1988, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του τεκμηρίου, πρέπει να είναι μειωμένα με κάθε ποσό που είχε καταβληθεί για την απόκτηση τους. Αν τα περιουσιακά στοιχεία είχαν αποκτηθεί πριν από την 1-1-1988  τότε λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το τίμημα της διάθεσής τους.

2.    Με την 1089583/2131/ΠΟΛ.1207/Α0012/9.10.1991 εγκύκλιο δόθηκε η δυνατότητα στους φορολογούμενους που δεν είχαν φυλάξει τα σχετικά αποδεικτικά αγοράς των μετοχών (τα οποία απαιτούνται προκειμένου να αποδειχθεί το κέρδος από την πώληση των μετοχών) να αποδεικνύουν ότι τις είχαν αποκτήσει πριν από την 1-1-1988 προσκομίζοντας βεβαιώσεις λήψης σχετικών μερισμάτων. Η συγκεκριμένη θέση της διοίκησης είχε σαν σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που είχαν στην κατοχή τους μετοχές πριν από την έναρξη ισχύος του ν.1828/1989 και είχαν απολέσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία αγοράς, να αποδεικνύουν την κατοχή των μετοχών αυτών πριν από την ημερομηνία αυτή. Η λέξη δε «πενταετία» χρησιμοποιήθηκε, για να δείξει ότι η αγορά των τίτλων έγινε πριν από την 1-1-1988.

3. Ύστερα από τα παραπάνω, εφόσον οι μετοχές που πούλησε ο φορολογούμενος το 2007 είχαν αποκτηθεί μετά την 1-1-1988 , για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης θα χρησιμοποιηθεί το κέρδος από την πώληση των μετοχών , δηλαδή η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς, ανεξάρτητα από το αν τις είχε στην κατοχή του πάνω από μία πενταετία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο