Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-2008 ]

1084305/1502/Α0012/17.9.2008 Κάλυψη τεκμηρίου με εισαγωγή συναλλάγματος στο λογαριασμό πωλήτριας εταιρείας.

(Κάλυψη τεκμηρίου με εισαγωγή συναλλάγματος στο λογαριασμό πωλήτριας εταιρείας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1084305/1502/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου με εισαγωγή συναλλάγματος στο λογαριασμό πωλήτριας εταιρείας.

1.    Σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τα εισοδήματα τους, ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., είναι και όσοι αγοράζουν αυτοκίνητα. Συνεπώς, και οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού που αγοράζουν αυτοκίνητο στην Ελλάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος.

2.    Εξάλλου, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ΚΦΕ, οι κάτοικοι εξωτερικού που δεν ασκούν ατομικά εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα υποβάλλουν δήλωση στη ΔΥΟ Κατοίκων Εξωτερικού ή στη ΔΟΥ που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3.    Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι η φορολογούμενη η οποία ήλθε στην Ελλάδα λόγω σπουδών και της οποίας οι γονείς είναι κάτοικοι εξωτερικού, αγόρασε αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Ως προς το θέμα της κατοικίας, το πρόσωπο με την απομάκρυνση του από την κατοικία του και την εγκατάσταση του σε άλλο τόπο δεν αποκτά νέα κατοικία στον άλλο τόπο, εφόσον πρόθεση του δεν είναι να καταστήσει τον τόπο αυτό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων, των συμφερόντων του και του οικιακού του βίου. Το ζήτημα της κατοικίας του φυσικού προσώπου είναι πραγματικό και πρέπει να κρίνεται με βάση τις συνθήκες που συντρέχουν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

4.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων καλύπτεται ή περιορίζεται, μεταξύ άλλων, με εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή. Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό.

5.    Με την 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίσθηκε ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε τράπεζα παραστατικού (συνεπώς και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος εφόσον εξακολουθεί να εκδίδεται) με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης.

6.    Συνεπώς, με βάση τη φορολογική νομοθεσία και νομολογία, κατά την εισαγωγή των χρηματικών ποσών από το εξωτερικό απαιτείται η απόδειξη της εισαγωγής τους, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται στο όνομα του δικαιούχου, αλλά δεν απαιτείται για μόνιμους κάτοικους εξωτερικού η δικαιολόγηση της απόκτησής τους. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το συνάλλαγμα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη φορολογική δήλωση της χρονιάς που έγινε η δαπάνη.

7.    Επίσης, όπως ορίζουν οι διατάξεις της φορολογίας κεφαλαίου υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής χρηματικού ποσού συναλλάγματος που δίνεται από το γονέα που είναι μόνιμα εγκατεστημένος στο εξωτερικό στο τέκνο του που κατοικεί στην Ελλάδα. Επομένως, προκειμένου να καλυφθεί τεκμαρτή δαπάνη, θα πρέπει, σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ΚΦΕ, η δήλωση δωρεάς ή γονικής παροχής να έχει υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η δαπάνη.

8.    Ύστερα από τα παραπάνω και όσα μας γνωρίζετε με την αίτησή σας, την οποία και διαβιβάζουμε στην αρμόδια ΔΟΥ, προκύπτει ότι για την αγορά του αυτοκινήτου από τη φοιτήτρια οι γονείς της έστειλαν προκαταβολή με έμβασμα στο λογαριασμό της πωλήτριας εταιρείας και για το υπόλοιπο ποσό έγινε εισαγωγή συναλλάγματος μέσω της Λαϊκής Τράπεζας στο οποίο παραστατικό αναγράφονται τα ονόματα των γονέων της καθώς και ότι το συνάλλαγμα αφορά αγορά αυτοκινήτου από την κόρη τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο