Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2008 ]

1062224/1151/Α0012/23.7.2008 Κάλυψη ή περιορισμός της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων δαπανών με ανάλωση κεφαλαίων προηγούμενων ετών.

(Κάλυψη ή περιορισμός της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων δαπανών με ανάλωση κεφαλαίων προηγούμενων ετών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 23 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1062224/1151/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη ή περιορισμός της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων δαπανών με ανάλωση κεφαλαίων προηγούμενων ετών.

1.    Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε)., όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του ν.3296/2004 για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2005 και μετά, για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β', γ', δ', ε' και στ' και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου.

2.    Με τις νέες διατάξεις ορίζεται πλέον και νομοθετικά ότι, κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών, προκειμένου να περιοριστεί ή να καλυφθεί προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, αφαιρούνται οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα από το αν έχει εφαρμογή ή όχι το τεκμήριο για τις δαπάνες αυτές (σχετ. 1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ.1016/7.2.2005 διαταγή του Υπ. Οικονομικών).

3.    Η συγκεκριμένη δαπάνη που αναφέρετε στην αίτηση σας και η οποία αφορά αναπηρικό επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας δεν περιλαμβάνεται στις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. τις οποίες μνημονεύει το άρθρο 19 του ανωτέρω νόμου. Αναφέρεται ρητά μόνο στο άρθρο 18 του Κ.Φ.Ε. Εξάλλου, από τη διάταξη της περίπτωσης γ', του άρθρου 13, του ν.820/1978 αλλά και την υπΆ αριθμ. 7/1979 ερμηνευτική Εγκύκλιο προβλέπεται ρητά ότι δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις εφαρμογής του τεκμηρίου για τους ανάπηρους που έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους επιβατικό Ι.Χ. που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. Συνεπώς, η συγκεκριμένη δαπάνη δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της ανάλωσης κεφαλαίου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο