Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-2008 ]

1053744/955/Α0012/26.6.2008 Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με μερίσματα αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας.

(Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με μερίσματα αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 26 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1053744/955/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με μερίσματα αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων καλύπτεται ή περιορίζεται, μεταξύ άλλων, με εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή. Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό.

2.    Επίσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1130/17.4.2002, για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ' της παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, ορίζεται ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε τράπεζα παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης. Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της πολυμορφίας των μηχανογραφικών εφαρμογών και του αυτοματισμού των συναλλαγών.

3.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, τα μερίσματα από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία τα οποία αυτή καταβάλλει στους μετόχους της μέσω τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί στην Ελλάδα η διαχειρίστρια εταιρεία στο όνομα της οποίας γίνεται η εισαγωγή συναλλάγματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μετόχους για κάλυψη τεκμαρτών δαπανών τους. Για την κάλυψη απαιτούνται τα εξής: α) βεβαίωση της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας από την οποία να προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία του μετόχου και το ύψος του μερίσματος που λαμβάνει, β) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η αποστολή συναλλάγματος από την πλοιοκτήτρια εταιρεία στο λογαριασμό της διαχειρίστριας και γ) η βεβαίωση ευρωποίησης συναλλάγματος της διαχειρίστριας εταιρείας αν η ευρωποίηση πραγματοποιήθηκε στο όνομά της. Σε περίπτωση που η ευρωποίηση πραγματοποιήθηκε στο όνομα των μετόχων απαιτείται βεβαίωση στο όνομα των μετόχων (σχετ. 1014451/243/Α0012/4.3.2005 έγγραφο).

4.    Όσον αφορά το θέμα της απαλλαγής από το φόρο των ανωτέρω μερισμάτων, από το άρθρο 26 του ν.27/1975 προκύπτει ότι τα μερίσματα που καταβάλλει αλλοδαπή εταιρεία πλοιοκτήτρια πλοίου με ξένη σημαία στους μετόχους της κατοίκους Ελλάδας απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μόνο στην περίπτωση που το πλοίο αυτό τελεί υπό τη διαχείριση ή εκμετάλλευση γραφείου που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα με το άρθρο 25 του ν.27/1975. Σε περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 25 του ν.27/1975, τα εν λόγω μερίσματα φορολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος ως εισόδημα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης.

5.    Ύστερα από τα ανωτέρω και δεδομένου ότι από τα δικαιολογητικά που προσκομίσατε δεν προκύπτει εάν ο φορολογούμενος είναι κάτοικος Ελλάδας και εάν υφίσταται διαχειρίστρια εταιρεία, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προαναφερόμενες φορολογικές διατάξεις, παρακαλείται η ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, στην οποία διαβιβάζεται η αίτηση του φορολογουμένου, να εξετάσει την υπόθεση και να μας γνωρίσει τις απόψεις της, προκειμένου να απαντήσουμε στο φορολογούμενο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο