Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-2008 ]

1057693/1054/Α0012/6.6.2008 Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με εισαγωγή ευρώ που πραγματοποιήθηκε στο όνομα του πληρεξούσιου δικηγόρου του δικαιούχου.

(Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με εισαγωγή ευρώ που πραγματοποιήθηκε στο όνομα του πληρεξούσιου δικηγόρου του δικαιούχου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 6 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1057693/1054/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με εισαγωγή ευρώ που πραγματοποιήθηκε στο όνομα του πληρεξούσιου δικηγόρου του δικαιούχου.

1.    Σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τα εισοδήματά τους, ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., είναι και όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδομή. Συνεπώς, και οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος.

2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων καλύπτεται ή περιορίζεται, μεταξύ άλλων, με εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή. Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό.

3.    Με την 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίσθηκε ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε τράπεζα παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης.

4.    Συνεπώς, με βάση τη φορολογική νομοθεσία και νομολογία, κατά την εισαγωγή των χρηματικών ποσών από το εξωτερικό απαιτείται η απόδειξη της εισαγωγής τους, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται στο όνομα του δικαιούχου, αλλά δεν απαιτείται για μόνιμους κάτοικους εξωτερικού η δικαιολόγηση της απόκτησής τους. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το συνάλλαγμα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη φορολογική δήλωση της χρονιάς που έγινε η δαπάνη ή αν δηλώθηκε σε χρόνο προγενέστερο της πραγματοποίησης της δαπάνης, το ποσό του συναλλάγματος θα ληφθεί υπόψη στο σχηματισμό κεφαλαίων προηγούμενων ετών. Σε καμία περίπτωση δε γίνεται δεκτό για την κάλυψη τεκμηρίου παραστατικό εισαγωγής συναλλάγματος που εκδίδεται μεταγενέστερα από τη δαπάνη.

5.    Ύστερα από τα παραπάνω και όσα μας γνωρίζετε με την από 20-5- 2008 αίτησή σας, την οποία και διαβιβάζουμε στην αρμόδια ΔΟΥ, προκύπτουν τα εξής:

α) η αγοράστρια των ακινήτων είναι κάτοικος εξωτερικού και συνεπώς δεν υποχρεούται να δικαιολογήσει την απόκτηση του συναλλάγματος,

β) έχει εκδοθεί παραστατικό εισαγωγής συναλλάγματος μετά την πραγματοποίηση των δαπανών, οπότε δεν λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίου και

γ) έχει γίνει μεταφορά χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό όπου εμφανίζεται δικαιούχος ο πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος ανέλαβε για λογαριασμό της φορολογούμενης όλες τις διαδικασίες για τις αγορές των οικοπέδων, σύμφωνα με το ειδικό πληρεξούσιο που καταρτίσθηκε και όπως αναφέρεται στα μεταβιβαστικά συμβόλαια.

6.    Πάντως, επειδή το θέμα είναι πραγματικό, ανήκει στην εξελεγκτική εξουσία του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ και εφόσον επαληθευτεί ότι αποστολέας και δικαιούχος είναι πράγματι η εν λόγω κάτοικος εξωτερικού, η αποδεδειγμένη πλέον εισαγωγή του συναλλάγματος από την αγοράστρια μπορεί να ληφθεί υπόψη για την κάλυψη του τεκμηρίου των οικοπέδων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο