Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-1996 ]

ΠΟΛ.1016/16.1.1996 Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο

(Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 1996
Αριθμ. Πρωτ. 1006560/422-12/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ 1016

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο.

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.Δ.356/74 "Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων".
  2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ιδίου ως άνω νομοθετικού διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 22 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α'), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να αναπροσαρμόζει με αποφάσεις του το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής.
  3. Την αριθ. 2031207/3966-12/0016/7.4.92 (ΦΕΚ 270 Β') απόφασή μας με την οποία αναπροσαρμόστηκε το ποσοστό προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο.
  4. Το γεγονός ότι τα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως και αυτά των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου μειώνονται συνεχώς.
  5. Την αριθ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 (ΦΕΚ 154 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
  6. Το γενογός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.


Αποφασίζουμε

Το ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) όπως ισχύουν σήμερα, μειώνεται και ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) για κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνά καταβολής τους. Τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο εφαρμόζονται, χωρίς αναδρομική ισχύ και για τα χρέη προς το Δημόσιο τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και δεν έχουν εξοφληθεί και για όσο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αυτή και μετά καθυστερούν να εξοφληθούν.
Η απόφασή μας αυτή ισχύει από 1 Φεβρουαρίου 1996.
Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο