Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2008 ]

1034563/552/Α0012/5.5.2008 Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.

(Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 5 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1034563/552/Α0012

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.

1.    Με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 19 ν.2238/1994 ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων αντίστοιχα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 16 ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από τα 2.900 το ποσό που πρέπει να εκπέσει αντί αυτών προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου και των αποδεδειγμένων δαπανών διαβίωσής του και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 2.900 ευρώ.

Συνεπώς κατά τον σχηματισμό του κεφαλαίου προηγουμένων ετών, εφόσον δεν υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 16, πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 2.900 ευρώ κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του ίδιου ως άνω νόμου.

2.    Περαιτέρω σας επισημαίνουμε ότι το ποσό των 4.875 ευρώ που έλαβε η κόρη σας ως ασκούμενη δικηγόρος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους καθώς και το ποσό των 1680 ευρώ που έλαβε ως δικαστικός αντιπρόσωπος στις εκλογές 2004 και 2006 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Αυτό γιατί τα παραπάνω ποσά αφενός μεν δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος αφετέρου δε καταβάλλονται για την κάλυψη εξόδων υποστηρικτικά του επαγγέλματος, ή την κάλυψη εξόδων που αφορούν στην άσκηση καθήκοντος.

Αντίθετα, το ποσό της υποτροφίας που ελήφθη από το Ι.Κ.Υ., δεδομένου ότι εντάσσεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ν.2238/1994, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακού στοιχείου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο