Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2008 ]

1046192/782/Α0012/2.5.2008 Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων παλαιοτέρων ετών για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.

(Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων παλαιοτέρων ετών για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 2 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1046192/782/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων παλαιοτέρων ετών για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.

1.    Με την παρ. 1 του άρθρου 84 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) ορίζεται ότι το δικαίωμα του δημοσίου να διενεργήσει έλεγχο, να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου και να επιβάλλει φόρο παραγράφεται μετά την πάροδο διετίας από το τέλος του έτους υποβολής της δήλωσης.

2.    Επίσης, σύμφωνα με την Ε10838/ΠΟΛ.147/6.8.1984 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οι συμπληρωματικές δηλώσεις που συμπληρώνουν ποσά στον πίνακα 6 (πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία) στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δεν συνιστούν ανάκληση φορολογητέας ύλης ή δαπάνης, ή προσδιοριστικού της δαπάνης στοιχείου.

3.    Στο αίτημά σας αναφέρετε ότι θέλετε να καλύψετε τεκμαρτή δαπάνη του οικονομικού έτους 2007 με κεφάλαιο προηγουμένων ετών στο οποίο περιλαμβάνονται ποσά που προέρχονται από μερίσματα μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων, που δεν είχατε δηλώσει στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των αντίστοιχων οικονομικών ετών στα οποία αφορούν.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης οικονομικού έτους 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κεφάλαιο προηγούμενων ετών που σχηματίστηκε μεταξύ άλλων και από ποσά που προέρχονται από μερίσματα μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων σε έτη προγενέστερα εκείνου που πραγματοποιήθηκε η δαπάνη (2007), εφόσον τα δηλώσετε ως κεφαλαίο προηγουμένων ετών με συμπληρωματική δήλωση του αμέσως μη παραγεγραμμένου οικονομικού έτους, ήτοι του 2000 το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.3513/2006 παραγράφεται στις 31.12.2008.

Σημειώνεται ότι στη συμπληρωματική δήλωση δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (σχετ. το 1074403/2002/Α0012/11.11.2004 έγγραφο).

5.    Τέλος, το θέμα ως πραγματικό εναπόκειται στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ ο οποίος θα ελέγξει τον υπολογισμό του κεφαλαίου προηγουμένων οικονομικών ετών καθώς και την μη ανάλωσή του για κάλυψη τεκμηρίων κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο