Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-08-2008 ]

1017495/260/Α0012/11.2.2008 Κάλυψη τεκμηρίου με ποσό από πώληση περιουσιακού στοιχείου.

(Κάλυψη τεκμηρίου με ποσό από πώληση περιουσιακού στοιχείου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1017495/260/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου με ποσό από πώληση περιουσιακού στοιχείου.

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που ζητήθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης τους (άρθρα 16 και 17 του ίδιου ως άνω νόμου) καλύπτεται ή περιορίζεται, μεταξύ άλλων, με χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση αυτών των εσόδων τα μειώνει, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.

3.    Επίσης, σύμφωνα με την 1037956/356/Α0012/ΠΟΛ.1094/23.3.1989 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και από 1.1.1988 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.1828/1989) κάθε δαπάνη που καταβλήθηκε για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων τα μειώνει προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή περιορισμό της διαφοράς μεταξύ της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης και του συνολικού εισοδήματος.

4.    Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι ο φορολογούμενος αγόρασε λεωφορείο Δ.Χ. (το έτος 2004) και προκειμένου να το πουλήσει καταβάλλει τον φόρο υπεραξίας. Ρωτάτε αν ο ανωτέρω μπορεί να δηλώσει το ποσό της πώλησης στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του για να το χρησιμοποιήσει σε μελλοντική δικαιολόγηση τεκμηρίου.

5.    Κατόπιν των παραπάνω, το ποσό που ο φορολογούμενος εισέπραξε από την πώληση περιουσιακού στοιχείου αποτελεί έσοδο του που μπορεί να χρησιμοποιήσει ολόκληρο για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης, εφόσον, το έτος αγοράς του (2004), το ποσό αυτό αποτελούσε τεκμαρτή δαπάνη και, εφόσον επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου του έτους που πραγματοποιήθηκε η δαπάνη αγοράς, για πιθανή μελλοντική κάλυψη τεκμηρίου.

6.    Επισημαίνεται ότι η επαλήθευση των στοιχείων που αφορούν στην αγορά και στην πώληση του λεωφορείου (Δ.Χ.), καθώς και στα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν και εισπράχθηκαν αντίστοιχα, αποτελεί θέμα πραγματικό και ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο