Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-1996 ]

ΠΟΛ.1015/16.1.1996 Ορια ένταξης σε κατηγορία βιβλίων και τήρησης βιβλίου αποθήκης από 1.1.1996

(Ορια ένταξης σε κατηγορία βιβλίων και τήρησης βιβλίου αποθήκης από 1.1.1996)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1006327/39/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1015

ΘΕΜΑ : "Ορια ένταξης σε κατηγορία βιβλίων και τήρησης βιβλίου αποθήκης από 1.1.1996".

Με την από 8.1.1996 ανακοίνωση του κ. Υφυπουργού Οικονομικών ανακοινώθηκαν τα εξής:


1. Αυξάνεται το όριο τήρησης βιβλίων Α' κατηγορίας (αγορών) από 15.000.000 δρχ. σε 18.000.000 δρχ. και διαμορφώνεται ως εξής:

Πρώτη καγηγορία: ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 18.000.000 δρχ. Τα όρια τήρησης βιβλίων λοιπών κατηγοριών δεν μεταβάλλονται.

2. Αυξάνονται τα όρια των μικροεπιχειρήσεων (ατομικών) που απαλλάσσονται της τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών ως εξής:

Πωλούντες αγαθά: Από 1.500.000 σε 1.800.000 δρχ.
Παρέχοντες υπηρεσίες: Από 500.000 σε 600.000 δρχ.

3. Αυξάνονται τα όρια τήρησης του βιβλίου αποθήκης και παραγωγής κοστολογίου, αντίστοιχα, αναδρομικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου μετά την 30.6.1995 ως εξής:

Λιανοπωλητή ή κατά κύριο λόγο από 600.000.000 δρχ. σε 650.000.000 δρχ. λιανοπωλητή ως προς την εισαγωγή και εξαγωγή

Επιτηδευματία που πωλεί αγαθά από 600.000.000 δρχ. σε 650.000.000 δρχ. εκτός της χώρας (εξαγωγές) ή ενεργεί επεξεργασία για λογ/σμό κατοίκου άλλης χώρας

Χονδροπωλητή ή κατά κύριο λόγο από 350.000.000 δρχ. σε 370.000.000 δρχ. λόγω χονδροπωλητή Πωλητή αγαθών μετά από από 350.000.000 δρχ. σε 370.000.000 δρχ. επεξεργασία, επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων (ΦΑΣΟΝ)

Λιανοπωλητή ή κατά κύριο λόγο από 500.000.000 δρχ. σε 550.000.000 δρχ. λιανοπωλητή ως προς την εισαγωγή

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε Προεδρικό Διάταγμα που προωθείται και θα ισχύσουν αναδρομικά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο