Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-08-2008 ]

1075133/1351/Α0012/25.8.2008 Εφαρμογή τεκμηρίου σε μέλη Ο.Ε. όταν το ακίνητο αγοράζεται στο όνομα της εταιρίας.

(Εφαρμογή τεκμηρίου σε μέλη Ο.Ε. όταν το ακίνητο αγοράζεται στο όνομα της εταιρίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1075133/1351/Α0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή τεκμηρίου σε μέλη Ο.Ε. όταν το ακίνητο αγοράζεται στο όνομα της εταιρίας.

1.    Από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. , που αναφέρεται στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, προκύπτει ότι το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η δαπάνη απόκτησης περιουσιακού στοιχείου πραγματοποιείται από νομικά πρόσωπα.

2.    Επίσης, με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του ν.3091/2002, που εφαρμόζεται από 1/1/2003 και μετά, καταργήθηκε το τεκμήριο αγοράς επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, το τεκμήριο σύστασης και αύξησης κεφαλαίου ατομικών επιχειρήσεων, Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και αστικών εταιριών, κοινωνιών και κοινοπραξιών, καθώς και το τεκμήριο αγοράς εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς.

3.    Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. το 1015994/287/Α0012/27-2-2007 έγγραφο) τα μέλη Ο.Ε. με αντικείμενο εργασιών την ανέγερση οικοδομών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. περί απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, όταν η Ο.Ε. αγοράζει οικόπεδα προς ανέγερση οικοδομών.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω και κατΆ ανάλογη εφαρμογή αυτών, σε περίπτωση αγοράς ακινήτου από Ο.Ε. δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο αγοράς στο νομικό πρόσωπο ούτε μεταφέρεται στα φυσικά πρόσωπα μέλη της εταιρίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο