Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2008 ]

1028888/453/Α0012/8.4.2008 Τεκμήριο αγοράς ακινήτου που ανήκει σε υπό εκκαθάριση ΑΕ από την μοναδική μέτοχό της.

(Τεκμήριο αγοράς ακινήτου που ανήκει σε υπό εκκαθάριση ΑΕ από την μοναδική μέτοχό της.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 8 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο αγοράς ακινήτου που ανήκει σε υπό εκκαθάριση ΑΕ από την μοναδική μέτοχό της.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994, μεταξύ των ποσών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συνολικής δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου περιλαμβάνονται και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για αγορά ακινήτων.

2.    Στην αίτησή σας ρωτάτε αν υφίσταται τεκμήριο απόκτησης του άρθρου 17 Ν.2238/1994 στην περίπτωση που η υπό εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία μεταβιβάζει το ακίνητό της στην μοναδική μέτοχό της, η οποία το είχε εισφέρει κατά κυριότητα στην ΑΕ όταν αυτή συστήθηκε.

3.    Είναι γνωστό ότι η ανώνυμη εταιρεία, που είναι κατΆ εξοχή κεφαλαιουχική εταιρία, έχει δική της νομική προσωπικότητα διάφορη από την προσωπικότητα των μετόχων της και τα περιουσιακά στοιχεία της ανήκουν στην ίδια και όχι στους μετόχους της, οι οποίοι θεωρούνται τρίτοι ως προς αυτή.

4.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση η αξία μεταβίβασης ακινήτων της υπό εκκαθάριση τελούσας ανώνυμης εταιρείας προς τους μετόχους της, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτή, αποτελεί στην ουσία μεταβίβαση από επαχθή αιτία προς τρίτους και συνεπώς έχουν εφαρμογή για κάθε μέτοχο οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2238/1994 (έγγραφο 1086262/1737/Α0012/4.10.1996). Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα καθόσον, όταν αυτά μεταβιβάζουν ακίνητα στα μέλη τους, καταβάλλεται ο αντίστοιχος φόρο μεταβίβασης ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεύθυνσης Κεφαλαίου, οπότε θεωρείται ότι πρόκειται για μεταβίβαση από επαχθή αιτία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο