Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-2008 ]

1115231/2256/Α0012/18.2.2008 Τεκμαρτό μίσθωμα κύριας κατοικίας.

(Τεκμαρτό μίσθωμα κύριας κατοικίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Τεκμαρτό μίσθωμα κύριας κατοικίας.

1.    Σύμφωνα με την παραγρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ως εισόδημα από ακίνητα είναι, μεταξύ άλλων, και αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα μιας ή περισσότερων οικοδομών.

2.    Επίσης, με τις διατάξεις της περ. γ' της παραγρ.2 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι από το εισόδημα από ακίνητα απαλλάσσεται το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας εμβαδού μέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικά μέτρα, από τον γονέα που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τα τέκνα τους ή από τα τέκνα που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τους γονείς τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία.

3.    Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994, για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια κατοικία άνω των διακοσίων (200) τ. μ.. Το τεκμαρτό αυτό μίσθωμα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή δύο (2) και εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 22 του ν.2238/1994.

4.    Περαιτέρω, όπως έγινε δεκτό με το 1091111/1701/Α0012/7.11.2005 έγγραφό μας, φορολογούμενος ο οποίος έχει στην κατοχή του κατοικία άνω των 200 τ. μ. λόγω δωρεάν παραχώρησης από τον επικαρπωτή γονέα του και την οποία χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία, η κατοικία αυτή θεωρείται στοιχείο προσδιορισμού του τεκμηρίου δαπάνης διαβίωσης για τον εν λόγω φορολογούμενο, ο οποίος παρόλο που είναι ψιλός κύριος της κατοικίας έχει ωστόσο (λόγω της δωρεάν παραχώρησης) την κατοχή και τη χρήση της.

5.    Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας και έπειτα από τηλεφωνική μας επικοινωνία με τη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, έχετε στην κυριότητα σας (επικαρπία) μεζονέτα με συνολική επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών χώρων, που ξεπερνά τα 200 τ. μ., την οποία δηλώνετε ως κύρια κατοικία σας και στην οποία φιλοξενείτε τα δύο παιδιά σας, τα οποία δεν σας βαρύνουν φορολογικά (ενήλικες, υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις) και έχουν την ψιλή κυριότητα της εν λόγω κατοικίας.

Αυτό το οποίο ερωτάτε είναι ποιος βαρύνεται με την τεκμαρτή δαπάνη ιδιοκατοίκησης και αν μπορείτε να κάνετε δωρεάν παραχώρηση της εν λόγω μεζονέτας στα παιδιά σας εξακολουθώντας όμως να αποτελεί και κύρια κατοικία για εσάς.

6.    Με βάση τα παραπάνω, εφόσον η κατοικία που παραχωρείτε δωρεάν στα παιδιά σας, προκειμένου να τη χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία τους, εξακολουθεί να αποτελεί κύρια κατοικία και για εσάς, δεν υπάρχει θέμα τεκμαρτού εισοδήματος σε σας από δωρεάν παραχώρηση μέρους της κύριας κατοικίας σας, ούτε θέμα απαλλαγής αυτού του εισοδήματος, διότι εξακολουθείτε να τη χρησιμοποιείτε ως κύρια κατοικία σας, οπότε στην ουσία δεν γίνεται καμία παραχώρηση κατοικίας προς τα τέκνα σας, απλά τα φιλοξενείτε στην εν λόγω μεζονέτα. Αντίθετη άποψη από αυτή θα σήμαινε ότι σε κάθε περίπτωση που κάποιος φιλοξενεί στην κύρια κατοικία του συγγενικά του πρόσωπα ή τρίτους θα πρέπει να φορολογείται για τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση.

7.    Επομένως, ως επικαρπωτής της εν λόγω μεζονέτας, η οποία αποτελεί και την κύρια κατοικία σας, βαρύνεστε με ολόκληρη την τεκμαρτή δαπάνη ιδιοκατοίκησης κύριας κατοικίας (εφόσον τα τετραγωνικά της μέτρα ξεπερνούν τα 200 τ. μ.), ενώ τα παιδιά σας ως ψιλοί κύριοι της κατοικίας και φιλοξενούμενοί σας στην εν λόγω κατοικία, δεν βαρύνονται με τεκμαρτή δαπάνη ιδιοκατοίκησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο