Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2008 ]

1002524/56/Α0012/1.2.2008 Ερώτημα σχετικά με τεκμήριο.

(Ερώτημα σχετικά με τεκμήριο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Ερώτημα σχετικά με τεκμήριο.

1.    Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι η απαλλαγή από το τεκμήριο λόγω αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που μόνιμος κάτοικος εξωτερικού αγοράζει κατοικία στην Ελλάδα απαλλάσσεται από την δαπάνη αγοράς αυτής, μέχρι τα 120 τ. μ., εφόσον αποτελεί την πρώτη του κατοικία στην Ελλάδα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, υποπερ. ββ', περ. γ' άρθρο 17, ν.2238/1994. Αν όμως έχει άλλη κατοικία στην Ελλάδα η οποία είναι μεγαλύτερη από 70 τ. μ. ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση, θα αποτελεί τεκμήριο αγοράς (σχετ. 1024936/582/Α0012/2.4.2003 έγγραφο).

Επίσης, αν στην αγορά πρώτης κατοικίας περιλαμβάνεται και αγορά οικοπέδου, δεν απαιτείται δικαιολόγηση του ποσού της τιμήματος του οικοπέδου που καλύπτεται από την οικοδομή. Συνεπώς αποτελεί τεκμήριο η δαπάνη αγοράς του υπόλοιπου οικοπέδου που αντιστοιχεί στη μη καλυπτόμενη επιφάνεια (σχετ. 1029593/844/Α0012/7.7.2004 έγγραφο).

2.    Περαιτέρω από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση αγοράς ακινήτου που βρίσκεται στην Ελλάδα από φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην αλλοδαπή, εφόσον ο αγοραστής αποδείξει ότι ολόκληρο το τίμημα αγοράς καταβλήθηκε στο εξωτερικό, το ποσό αυτό δεν αποτελεί τεκμαρτή δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.2238/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο