Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2008 ]

1073022/1337/Α0012/26.5.2008 Μείωση τεκμαρτής δαπάνης κατοικίας που ανεγέρθηκε από συνταξιούχο πριν από τη συνταξιοδότηση του.

(Μείωση τεκμαρτής δαπάνης κατοικίας που ανεγέρθηκε από συνταξιούχο πριν από τη συνταξιοδότηση του.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Μείωση τεκμαρτής δαπάνης κατοικίας που ανεγέρθηκε από συνταξιούχο πριν από τη συνταξιοδότηση του.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτουν από ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια κατοικία ή δευτερεύουσες κατοικίες, περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στις περιπτώσεις όπου οι κατοικίες - κύριες και δευτερεύουσες - που προσδιορίζουν την τεκμαρτή δαπάνη αποκτήθηκαν από κληρονομιά ή δωρεά ή γονική παροχή, καθώς και αυτές που αποκτήθηκαν από επαχθή αιτία από συνταξιούχο πριν από τη συνταξιοδότησή του.

2.    Στην ερμηνεία του Γενικού Ενοχικού Δικαίου αναφέρεται ότι επαχθείς συμβάσεις είναι οι υποσχετικές συμβάσεις, στις οποίες ο ένας συμβαλλόμενος προβαίνει σε παροχή έναντι κάποιου ανταλλάγματος σε αντιδιαστολή με τις χαριστικές συμβάσεις στις οποίες η παροχή του ενός συμβαλλόμενου γίνεται χωρίς αντιστάθμισμα υπέρ αυτού.

3.    Με βάση τα παραπάνω, γίνεται δεκτό από τη διοίκηση ότι σε περίπτωση που συνταξιούχος ιδιοκατοικεί κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία την οποία ανέγειρε πριν από τη συνταξιοδότησή του, θα τύχει της μείωσης του πενήντα τοις εκατό (50%) στην τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από την κατοικία αυτή δεδομένου ότι την απέκτησε έναντι ανταλλάγματος και όχι από χαριστική αιτία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο