Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-2008 ]

1045663/759/Α0012/2.6.2008 Τεκμήριο αεροσκάφους.

(Τεκμήριο αεροσκάφους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 2 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο αεροσκάφους.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη για αεροσκάφη και ελικόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν.

2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τα 1042758/841/Α0012/12.5.2007 και 1050769/1079/ Α0012/31.5.2000 έγγραφα της διεύθυνσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, προκειμένου για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, η ετήσια, τεκμαρτή δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου, όχι μόνο τον κύριο αλλά και τον κάτοχο - χρήστη του σκάφους.

3.    Επίσης, από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι για τα αυτοκίνητα νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, π.χ. αθλητικού σωματείου, το τεκμήριο διαβίωσης της περ. β' της παραγ.1 του άρθρου 16 δεν εφαρμόζεται. Σχετικά τα 1062274/1296/Α0012/13.7.2000 και 1112416/2131/Α0012/5.10.1994 έγγραφα.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και σε απάντηση του α' ερωτήματος σας, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης αεροσκάφους, κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 2 και 3 του παρόντος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον κύριο του αεροσκάφους, αλλά όχι και τον κάτοχο-χρήστη (αερολέσχη) στον οποίο παραχωρήθηκε η χρήση με χρησιδάνειο, καθότι απαλλάσσεται από την εφαρμογή του ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σχετικά με το β' ερώτημά σας η Ε.Π.Ε. απαλλάσσεται από την εφαρμογή του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακού στοιχείου (αεροσκάφους) ως νομικό πρόσωπο. Περαιτέρω απαλλάσσεται από το τεκμήριο διαβίωσης σύμφωνα με το 1104485/2412/Α0012/23.11.2006 έγγραφό μας με το οποίο έγινε δεκτό ότι το τελευταίο εδάφιο της υποπερ. ββ' της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ έχει εφαρμογή και στα αεροσκάφη επαγγελματικήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο