Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2008 ]

1044846/749/Α0012/22.5.2008 Προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης.

(Προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 22 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης.

1.    Το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια κατοικία άνω των διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων και για δευτερεύουσα κατοικία γενικώς άνω των εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτό εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 και το οποίο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή δύο (2), αποτελεί σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) στοιχείο προσδιορισμού της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν. Το τεκμαρτό μίσθωμα μιας ή περισσότερων εξοχικών κατοικιών υπολογίζεται σε καθεμιά από αυτές για τρεις (3) μήνες το έτος. Αν ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν έχουν στην κατοχή ή κυριότητα τους ή έχουν μισθώσει περισσότερα ακίνητα με συνολική επιφάνεια άνω των εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων τα οποία χρησιμοποιούνται από αυτούς ως δευτερεύουσα, τότε για τον υπολογισμό του τεκμαρτού μισθώματός τους λαμβάνονται υπόψη όλες οι μισθούμενες ή ιδιοκατοικούμενες δευτερεύουσες κατοικίες. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν λαμβάνεται υπόψη η τεκμαρτή δαπάνη για δευτερεύουσα κατοικία με επιφάνεια μέχρι εκατόν πενήντα ( 150) τετραγωνικά μέτρα που βρίσκεται σε χωριό ή πόλη με πληθυσμό κάτω από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους και η οποία περιήλθε στο φορολογούμενο ή τη σύζυγο του από κληρονομιά, προίκα ή γονική παροχή, εκτός από τις κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται κατά την κείμενη νομοθεσία ως τουριστικοί τόποι.

2.    Σύμφωνα με την 1023038/332/Α0012/ΠΟΛ.1047/17.2.1998 διαταγή μας, για τον προσδιορισμό του φορολογητέου τεκμαρτού εισοδήματος, στην επιφάνεια της κύριας και της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας που απαλλάσσονται από το φόρο περιλαμβάνεται το άθροισμα των κύριων χώρων με τους τυχόν βοηθητικούς χώρους καθώς  και ολόκληρη η επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ.

3.    Αν, πάλι, σύμφωνα με την ανωτέρω διαταγή, υπάρχουν περισσότερες εξοχικές κατοικίες, αυτές υπολογίζονται ως λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας μεταξύ των συζύγων λαμβάνεται για τον υπολογισμό των 150 τμ. η συνολική επιφάνεια των πιο πάνω ακινήτων, ενώ σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας με ενήλικα τέκνα ή τρίτους λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που αναλογεί στα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους. Εξάλλου, με βάση τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης εισοδήματος, σε περίπτωση που οι δευτερεύουσες κατοικίες εξοχικές ή μη, είναι περισσότερες από μία και επομένως δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον πίνακα που παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς αριθμούς 707-708, θα συνυποβάλλεται χειρόγραφη κατάσταση με πίνακα, με όμοια γραμμογράφηση με αυτή του εντύπου Ε1, στην οποία θα καταχωρούνται οι επιπλέον κατοικίες.

4.    Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, για την κύρια κατοικία σας δεν υπολογίζεται τεκμαρτή δαπάνη, ενώ η εξοχική δευτερεύουσα που διατηρείτε από κοινού με τη σύζυγό σας έχει τεκμήριο διαβίωσης λόγω της επιφάνειάς της. Στην επιφάνεια αυτή δεν θα προσμετρηθεί η επιφάνεια της δεύτερης εξοχικής κατοικίας στην οποία έχετε ποσοστό συνιδιοκτησίας το 53% λόγω της ευνοϊκής ρύθμισης που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ, η οποία έχει εφαρμογή στην περίπτωσή σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο