Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2008 ]

1009854/176/Α0012/1.2.2008 Φορολόγηση εξόδων παράστασης Υπουργού.

(Φορολόγηση εξόδων παράστασης Υπουργού.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση εξόδων παράστασης Υπουργού.

α) Γενικά η φορολογία του βουλευτή (ή του συνταξιούχου βουλευτή ή του Υπουργού ή του Προέδρου Δημοκρατίας κ.τ.λ.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975 της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν.2459/1997 και το άρθρο 36 του ν.3016/2002.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του παραπάνω ψηφίσματος, το συνολικό καθαρό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση από τη βουλευτική αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειακών επιδομάτων, των κρατήσεων για το κόμμα και για υγειονομική περίθαλψη (παρ. 1 αρθρ. Ζ' ψηφίσματος) και των κρατήσεων για ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο σύνταξης, που βαρύνουν αυτό το εισόδημα, θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται αυτοτελώς, χωριστά από τυχόν άλλα εισοδήματα με την κλίμακα του άρθρου 9, του ν.2238/1994, υπολογιζόμενων και των μειώσεων φόρου λόγω οικογενειακής κατάστασης (παρ. 1 και 2 άρθρου 9 ν.2238/1994). Σημειώνεται ότι στο καθαρό ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης προτίθενται και τα έξοδα παράστασης τα οποία φορολογούνται και αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος (παρ. 4 άρθρο 6 του ίδιου ψηφίσματος).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο