Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2003 ]

ΠΟΛ.1012/28.1.2003 Έκδοση βεβαιώσεων για αμοιβές τρίτων.

(Έκδοση βεβαιώσεων για αμοιβές τρίτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1007338/180/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1012

ΘΕΜΑ: Έκδοση βεβαιώσεων για αμοιβές τρίτων.


Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση. βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

2. Με τη Ε.11271/ ΠΟΛ.18/13.12.1978 διαταγή Υπουργού Οικονομικών έγινε δεκτό ότι ειδικά για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αν πρόκειται να εκδοθεί μεγάλος αριθμός βεβαιώσεων ή αν εφαρμόζεται μηχανογραφικό σύστημα για την εκκαθάριση των αμοιβών και τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών στους δικαιούχους, η αποτύπωση της υπογραφής των υπόχρεων είναι δυνατό να γίνεται με μηχανικό μέσο εφόσον αυτό γνωστοποιηθεί πριν από την υποβολή της οριστικής δήλωσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και προκειμένου για τις δημόσιες υπηρεσίες στη Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Χανδρή 1 και θεσ/νίκης 183 46 Μοσχάτο).


3. Για τη ταυτότητα του λόγου γίνεται δεκτό ότι, αν πρόκειται να εκδοθεί μεγάλος αριθμός βεβαιώσεων για αμοιβές τρίτων, τόκους, προμήθειες κτλ. η αποτύπωση της υπογραφής των υπόχρεων να γίνεται με μηχανικό μέσο.


 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο