Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-2003 ]

ΠΟΛ.1001/2.1.2003 Εκπτώσεις επί αγορασθέντων αγαθών με Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. 1000429/25/2/Α0014/ΠΟΛ.1001/2.1.2003

(Εκπτώσεις επί αγορασθέντων αγαθών με Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. 1000429/25/2/Α0014/ΠΟΛ.1001/2.1.2003)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Εκπτώσεις επί αγορασθέντων αγαθών με Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. 1000429/25/2/Α0014/ ΠΟΛ.1001/2003

ΠΟΛ 1001

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με το αναγραφόμενο θέμα, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 1103551/8478/ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 απόφασης ορίζεται ότι «το εκάστοτε υπόλοιπο του ορίου απαλλαγής που προκύπτει από το εκδιδόμενο Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, μειώνεται με τα ποσά των τυχόν πιστωτικών τιμολογίων που εκδίδονται από τον πωλητή - εξαγωγέα και αυξάνεται με τα ποσά των πιστωτικών τιμολογίων που εκδίδονται προς αυτόν από τους προμηθευτές του.».

2. Από την αναγραφόμενη διάταξη προκύπτει ότι, τα ποσά των πιστωτικών τιμολογίων, που εκδίδονται για χορηγούμενες εκπτώσεις επί του κύκλου των εργασιών (τζίρου) από τους προμηθευτές των αγαθών προς τους εξαγωγείς ή του πραγματοποιούντες ενδοκοινοτικές παραδόσεις, προσαυξάνουν το εκάστοτε υπόλοιπο του ορίου απαλλαγής των.

Επισημαίνουμε ότι, οι εκπτώσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένες συναλλαγές αγαθών που αγοράσθηκαν με έκδοση Ειδικών Διπλότυπων Δελτίων Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση και στα πιστωτικά τιμολόγια να αναγράφονται οι αριθμοί των τιμολογίων, για να επαληθεύεται το γεγονός, ότι τα αγαθά αυτά είχαν αγορασθεί με χρήση του Δελτίου Απαλλαγής.

Σε περίπτωση έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων για εκπτώσεις, λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων, που αφορούν αγαθά, τα οποία έχουν πωληθεί χωρίς ΦΠΑ με χρήση απαλλακτικού και αγαθά για τα οποία είχε χρεωθεί ο ΦΠΑ, σκόπιμο είναι να αναγράφονται διακεκριμένα, τα συνολικά ποσά και οι αριθμοί των τιμολογίων που εκδόθηκαν με χρήση απαλλακτικού και αντιστοίχως τα ποσά και οι αριθμοί των τιμολογίων πώλησης με ΦΠΑ. Αυτονόητο είναι ότι ΦΠΑ θα υπολογίζεται μόνο στο ποσόν της έκπτωσης επί των τιμολογίων που είχε χρεωθεί ΦΠΑ. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η προσαύξηση του εκάστοτε υπολοίπου του ορίου απαλλαγής από τον εξαγωγέα με το ποσόν της έκπτωσης που αναφέρεται στις αγορές του, με χρήση απαλλακτικού.

3. Τέλος, διευκρινίζουμε ότι, στα πιστωτικά τιμολόγια εκπτώσεων, κρίνεται σκόπιμο για διευκόλυνση των ελεγκτικών ενεργειών, να αναγράφεται εκτός των αριθμών των τιμολογίων πώλησης και η φράση «εκδόθηκαν με χρήση απαλλακτικού -  ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ».



 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο