Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-03-2017 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 25976/ 2017 Είσοδος Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ο.Ε.

(Ερώτημα σχετικά με την είσοδο Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ο.Ε.)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 2 - 3 - 2017
Αρ. Πρωτ.: 25976ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ΓΕΜΗ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες: Σπ. Περιστέρης
Τηλέφωνο: 210 38 93 303
Fax : 210 38 38 981
Ε-MAIL: [email protected]

ΘΕΜΑ: «ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΚΕ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΟΕ»

ΣΧΕΤ.: Το από 21-12-2016 ηλεκτρονικό σας μήνυμα

Σε απάντηση του ερωτήματός σας σχετικά με την είσοδο σε μονοπρόσωπη ΟΕ (κατόπιν αποχώρηση του ετερόρρυθμου εταίρου), μονοπρόσωπης ΙΚΕ της οποίας διαχειριστής είναι ο μοναδικός εταίρος της ΟΕ, σας γνωρίζουμε ότι αυτό δεν απαγορεύεται από τις κείμενες διατάξεις του εταιρικού δικαίου.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Προς
Δ/νση Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου
Τμήμα Γ'
Fax: 210-3838981

.......... 20/2/2017

Από την Ετερόρρυθμη Εταιρεία Α, με δύο φυσικά πρόσωπα ως μέλη, αποχωρεί ο ετερόρρυθμος εταίρος και η εταιρεία καθίσταται μονοπρόσωπη. Ο εναπομείναν ομόρρυθμος εταίρος παράλληλα με την Ο.Ε. «Α» διατηρεί και μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., με άλλη δραστηριότητα, στην οποία είναι διαχειριστής.

Προκειμένου να αποφευχθεί η διάλυση της Ο.Ε. «Α», είναι σύμφωνο με το νόμο στην θέση του αποχωρούντα εταίρου από την «Α» να εισέλθει η μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.;


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο