Αριθ. πρωτ.: 20146/63/8.5.2015
Διακοπή λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Αθήνα, 08.05.2015
Αριθ. Πρωτ. : 20146/63
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
Πληροφορίες : Σταύρος Μπακέας Κ.Τσατσούλης Ι. Κεραμάρης
Τηλ.    : 213 1516599
210 5289274 210 5289181

ΘΕΜΑ: Διακοπή λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι, όπως έχει ανακοινωθεί και στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ (http://www.ika.gr), λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών, το Σάββατο 09/05/2015 από τις 00:00 και έως τις 23:59, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Σας ενημερώνουμε ότι για το ίδιο χρονικό διάστημα δε θα είναι διαθέσιμες και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Στα πλαίσια του άρθρου 4 παρ. ζ της υπ' αριθ. 29502/85/1.9.2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β'2390/08.09.2014) και προκειμένου να υπάρξει άμεση και κοινή αντιμετώπιση από πλευράς Υπουργείου Εργασίας συναφούς φύσεως περιστατικών που δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για λόγους που οφείλονται σε δυσλειτουργία του συστήματος, υποδεικνύεται στις Υπηρεσίες όπως για τις περιπτώσεις αυτές παραλαμβάνουν τα έντυπα αρμοδιότητας Σ.ΕΠ.Ε. και ΟΑΕΔ με προσέλευση των συγκεκριμένων εργοδοτών στην υπηρεσία, εντός, πάντα, των τασσόμενων εκ του νόμου προθεσμιών, ανά περίπτωση εντύπου, και μόνο για τις περιπτώσεις που έχουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής το χρονικό διάστημα από τις 00:00 και έως τις 23:59, Σάββατο 09/05/2015, κατά το οποίο δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (https://eservices.yeka.gr).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ
ΜΠΑΚΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


https://www.taxheaven.gr