Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1100897 ΕΞ 8.7.2014
Απόδοση αρίθμησης Προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και του Προσωρινού προσδιορισμού προστίμου

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2014
ΔΕΛ Γ 1100897 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄, Γ΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375098
210 3375028

ΘΕΜΑ: Απόδοση αρίθμησης Προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και του Προσωρινού προσδιορισμού προστίμου.

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του ΓΓΔΕ, με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013 "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας».

Με το παραπάνω σχετικό, δόθηκαν οδηγίες για την καταχώρηση των Σημειωμάτων Διαπιστώσεων και των Προσωρινών Προσδιορισμών του φόρου – Προσωρινών Προσδιορισμών των προστίμων σε χειρόγραφη κατάσταση.

Μετά την αναβάθμιση των εφαρμογών του Ο.Π.Σ. Elenxis στο παραγωγικό περιβάλλον την 01.07.2014, στην παραπάνω αναφερόμενη χειρόγραφη κατάσταση θα καταχωρούνται και θα παίρνουν αρίθμηση μόνο τα Σημειώματα Διαπιστώσεων.

Ο αριθμός του Σημειώματος Διαπιστώσεων που θα λαμβάνεται από τη χειρόγραφη κατάσταση θα καταχωρείται στο υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων (Case Management), και η αρίθμηση στον Προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου και στον Προσωρινό προσδιορισμό προστίμου, θα αποδίδεται ηλεκτρονικά από το σύστημα.

Οδηγίες σχετικά με το παραπάνω θέμα έχουν αναρτηθεί στους ιστοτόπους:
http://elenxis.ggps.gsis/ELENXIS/tax/ESKORT/CaseManagement/WebStart_GR/ ή
http://elenxis.ggps.gsis/ELENXIS/tax/ESKORT/AuditSupport/WebStart_GR/.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ/ΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ Χ.


https://www.taxheaven.gr