Αρθρα
Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων Σ.ΕΠ.Ε. - Ο.Α.Ε.Δ.

Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων Σ.ΕΠ.Ε.   -   Ο.Α.Ε.Δ.
Ενημέρωση : 30/8/2013

Δείτε παρακάτω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες - πηγές - οδηγίες , σχετικά με την Υποχρεωτική υποβολή Εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ.


Αποφάσεις

Aριθ. πρωτ.: 28153/126/28.8.2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.2.2013 Απόφασης (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013) του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι Υποπαράγραφοι ΙΑ. 10,11,12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012.


Αριθ. πρωτ.: οίκ. 25932/12.10.2012
Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Aριθ. πρωτ.: 30225/13.2.2013
Υποχρεωτική Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης στο ΣΕΠΕ


Aριθ. πρωτ.: 5072/6/25.2.2013
Επανακαθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με τις Υποπαραγράφους ΙΑ. 10,11,12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012

Έντυπα

α) Ε3. Αναγγελία πρόσληψης,
β) Ε4. Πίνακας προσωπικού,
γ) Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,
δ) Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου,
ε) Ε7. Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,
στ) Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και
ζ) Ε9. Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας
η) Ε10. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Οδηγίες

α) Ε3. Αναγγελία πρόσληψης,
β) Ε4. Πίνακας προσωπικού,
γ) Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,
δ) Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου,
ε) Ε7. Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,

στ) Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και
ζ) Ε9. Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας

η) Ε10. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Εφαρμογές

Κατεβάστε εδώ την εφαρμογή για την δημιουργία αρχείων (*.xml) με τους εργαζόμενους Πινάκων Προσωπικού.
Κατεβάστε εδώ το αρχείο (*.xsd) για την δημιουργία αρχείων (*.xml) με τους εργαζόμενους Πινάκων Προσωπικού.Τηλ.Υποστήριξης
ΣΕΠΕ (έντυπα Ε4,Ε8,Ε9) τηλ: 2103748740-1
ΟΑΕΔ (έντυπα Ε3,Ε5,Ε6,Ε7) τηλ: 2109989102https://www.taxheaven.gr