Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010
Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων¨που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005

Αθήνα 30 Απριλίου 2010
ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 
Τσχ. Κωδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Πρώη - Κυριακού
Τηλέφωνο:210 3375186
Fax:210 3375041

 
Θέμα: Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων¨που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005
 
Μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων, με την Α.Υ.Ο.Ο. 1061748/987/ΔΜ-Β (ΦΕΚ 1285 Β) ΠΟΛ.1086/22.6.2009 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1945/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149/Β΄/16.10.2008) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008)», σας αποστέλλουμε αναμορφωμένο πίνακα, με τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3325/2005, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας, προκειμένου οι Δ.Ο.Υ. να χορηγήσουν βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                       
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

α/α

Άγγελος Δ.Τζανετάτος


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ

 

 

Πίνακας δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3325/2005

01.63.10.04 Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων
01.63.10.05 Υπηρεσίες αποξήρανσης και αποφλοίωσης οσπρίων και άλλων αγροτικών προϊόντων
01.63.10.06 Υπηρεσίες αποξήρανσης σταφίδας
01.63.10.07 Υπηρεσίες αποξήρανσης σύκων
01.63.10.08 Υπηρεσίες αποφλοίωσης αγροτικών προϊόντων
01.63.10.09 Υπηρεσίες βαφής και καθαρισμού σταφίδας
01.63.10.10 Υπηρεσίες δεματοποίησης αγροτικών προϊόντων
01.63.10.11 Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων
01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)
01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)
01.63.10.14 Υπηρεσίες εκκοκκισμού καλαμποκιού
01.63.10.15 Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων
01.63.10.16 Υπηρεσίες κέρωσης καρπών
01.63.10.17 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων
01.64

 

Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

 

02.40.10.01 Υπηρεσίες αποφλοίωσης δέντρων
02.40.10.05 Υπηρεσίες κοπής καυσόξυλων

                                             

03.11.71.01 Υπηρεσίες λεύκανσης φυσικών σφουγγαριών

                                             

08.12.1 Εξόρυξη αμμοχάλικου και άμμου
08.12.11 Εξόρυξη φυσικής άμμου
08.12.12 Εξόρυξη λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης κροκάλων, αμμοχάλικου

                                             

08.12.13 Εξόρυξη μειγμάτων σκωρίας και παρόμοιων βιομηχανικών απορριμμάτων, ακόμη και εάν περιέχουν κροκάλες, αμμοχάλικο, ταβανοσάνιδα και πυρίτη λίθο και διαθέτονται για κατασκευαστικούς σκοπούς
08.12.21.01 Παραγωγή μαζών κεραμικής από καολίνη και καολινικές αργίλους
08.12.22.01 Παραγωγή μαζών κεραμικής από άλλες ύλες

                                               

10 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                              

11

 

ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                             

12

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                                 

13

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                             

14

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                             

15

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                              

16

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                             

17

 

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                              

18

 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                              

19

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                               

20

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

 

21

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ      ΒΑΣΙΚΩΝ      ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ      ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                               

22

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                              

23

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                              

24

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                             

25

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                             

26

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                             

27

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                              

28

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                              

29

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                             

30

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                              

31

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                             

32

 

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                              

33.1

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                             

35.21

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

35.22

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

35.3

 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                              

36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

                                             

37.00.11.01     Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
37.002 Υπηρεσίες παραγωγής λυματαλάσπης
37.00.20 Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης

                                                

38.11.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων
38.12.2 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων
38.12.22 Υπηρεσίες διάθεσης φαρμακευτικών απορριμμάτων
38.12.23 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ιατρικών επικίνδυνων απορριμμάτων
38.12.24 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων
38.12.25 Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων
38.12.26 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων
38.12.29 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων
38.12.3 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα
38.12.30 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα
38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων

                                             

38.21.1 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση
38.21.10 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση
38.21.23 Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.21.29 Αλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.21.3 Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων
38.21.30 Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων
38.21.4 Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων
38.21.40 Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων
38.22 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων
38.22.1 Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων
38.22.19 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων
38.22.2 Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων
38.22.29 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων
38.3

 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                              

45.20.11.06 * Υπηρεσίες επισκευής κυλίνδρων κινητήρων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων (ρεκτιφιέ)
45.20.14.04 *  Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπών αμαξώματος επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων

* Εφόσον πρόκειται για αυτοτελή και ανεξάρτητα μηχανουργεία, που δε λειτουργούν στο γήπεδο συνεργείων μηχανοκίνητων οχημάτων

                                             

46.71.12* Χονδρικό εμπόριο καυσίμων κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων για αεροσκάφη
46.71.13* Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

* Εφόσον δεν πωλούνται από πρατήρια υγρών καυσίμων. Εξαιρείται ο ΚΑΔ 46.71.13.10 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών

                                               

49.5

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                              

52.1

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                             

56.21

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

56.29.11 Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει για μεταφορικές εταιρείες

                                               

59.11 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
59.11.1

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

59.12.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                               

82.19.11 Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων
82.19.11.01 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων
82.19.11.02 Υπηρεσίες πολυγραφήσεων και φωτοαντιγράφων
82.92

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                              

95

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ   Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

                                                

96.01*

 

Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

*Εξαιρείται ο ΚΑΔ 96.01.19.05 Υπηρεσίες συλλογής και παράδοσης των προς πλύσιμο ρούχων.


https://www.taxheaven.gr