Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 40/2017 - Χειρισμός αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων που αφορούν παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α. και σχετίζονται με πορισματικές εκθέσεις Οικονομικών Επιθεωρητών – Αρμόδια υπηρεσία για τον καταλογισμό εις βάρος υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και συνευθυνόμενων ιδιωτών [28-02-2017]