Live Search Results

Νόμος 89/1967

Νόμος ν. 89/1967
Α.Ν. 89/1967 Περί εγκαταστάσεως έν Έλλάδι Αλλοδαπών Έμποροβιομηχανικών Έταιρειών

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 89

Περί εγκαταστάσεως έν Έλλάδι άλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Έταιρειών

(ΦΕΚ Α' 132/01-08-1967)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τού Ήμετέρου Ύπουργικού Συμβουλίου, άπεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

(Βλέπε και α.ν. 378/1968 "Περί συμπληρώσεως του Α.Ν. 89/1967 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»")
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε την λέξη ήτ ην φράση που αναζητείτε.